Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thứ ba, 02-04-2024 | 10:55:00 AM GMT+7 Bản in
Công ty của ông Trịnh Xuân Nam (Hà Nội) kinh doanh du lịch, thành lập năm 2021, mã ngành chính là 7911 Đại lý du lịch - Đại lý lữ hành. Trong Giấy phép kinh doanh của công ty có đăng ký cả mã ngành 4932. Hiện ông Nam muốn đầu tư xe ô tô 7 chỗ để kinh doanh vận tải hành khách.

Ông Nam hỏi, ông có cần phải tham gia hợp tác xã không, hay chỉ cần sử dụng Giấy phép kinh doanh của công ty và làm thêm Giấy phép kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải cấp, và thủ tục cần những gì?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Đề nghị ông Trịnh Xuân Nam nghiên cứu các quy định tại Điều 66, 67 Luật Giao thông đường bộ 2008, Điều 17 đến Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để có thể đưa phương tiện vào hợp tác xã hoặc có thể tự mang phương tiện của mình ra kinh doanh vận tải theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-102240329111444601.htm

Ý kiến bạn đọc (0)