Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều kiện mới áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá XK tại chỗ

Thứ năm, 10-03-2011 | 08:02:00 AM GMT+7 Bản in
Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn về điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá XK tại chỗ.
Theo đó, điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá XK tại chỗ bao gồm: Hợp đồng XK, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hoá được giao cho người nhận hàng tại VN, trong đó ghi rõ mặt hàng, số lượng, giá trị, tên và địa chỉ của DN nhận hàng tại VN.

Tờ khai hải quan hàng hoá XK - nhập khẩu tại chỗ có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng hóa đã giao cho DN tại VN theo chỉ định của phía nước ngoài.

Trường hợp DN XK tại chỗ và DN nhập khẩu tại chỗ đều làm thủ tục tại một Chi cục Hải quan thì Chi cục Hải quan này ký xác nhận cho cả phần Hải quan làm thủ tục XK và Hải quan làm thủ tục nhập khẩu.

Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại VN phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Hoá đơn GTGT của hàng hóa XK tại chỗ, ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên DN nhận hàng và địa điểm giao hàng tại VN.

Hàng hoá XK tại chỗ của DN có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư.

P.V

 

Ý kiến bạn đọc (0)