Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Thứ hai, 27-05-2024 | 11:34:00 AM GMT+7 Bản in
Bà Trần Thị Huệ Khanh (Hà Nội) đại diện cho 2 nhà đầu tư quốc tịch Pháp và Thụy Sĩ muốn đầu tư mở công ty TNHH tại tỉnh Quảng Nam, kinh doanh phòng gym.

Bà Khanh đã kiểm tra Biểu cam kết của Việt Nam tại Hiệp định WTO và Hiệp định EVFTA nhưng đều không thấy cam kết rõ ràng. Bà có tham khảo thông tin tại Cổng Thông tin quốc gia về đầu tư nhưng cũng không thấy ghi rõ là Việt Nam cấm hay có điều kiện hạn chế gì đối với các nhà đầu tư đến từ Thụy Sĩ và Pháp.

Bà Khanh hỏi, các nhà đầu tư có được góp vốn mở công ty TNHH với ngành nghề là kinh doanh phòng gym hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Mục tiêu "kinh doanh mở phòng gym" không thuộc Phụ lục I – Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư năm 2020.

Nguyên tắc áp dụng hạn chế về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP nêu trên.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/dieu-kien-tiep-can-thi-truong-doi-voi-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-102240517100056358.htm

Ý kiến bạn đọc (0)