Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

DN có quyết định giải thể, hoàn thành nghĩa vụ thuế thế nào?

Thứ sáu, 15-01-2016 | 10:03:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Nguyễn Cảnh Minh (TP. Hà Nội) thành lập từ năm 2006, hoạt động với quy mô nhỏ, nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng, chưa đăng ký nộp thuế điện tử. Đến tháng 12/2015, do kinh doanh không hiệu quả, ông Minh quyết định giải thể công ty.
Ông Minh hỏi, khi Công ty ông giải thể và phải thanh toán các khoản nợ thuế thì Công ty có được nộp thuế bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại không hay bắt buộc phải đăng ký nộp thuế điện tử để nộp tiền thuế rồi mới được giải thể?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục tiêu của nộp thuế điện tử là để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Vì vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp đã có quyết định giải thể, tức là không còn tham gia vào môi trường kinh doanh thì việc hoàn thành nghĩa vụ thuế bằng hình thức nào không còn quan trọng.

Như vậy, doanh nghiệp đã có quyết định giải thể thì doanh nghiệp có thể thực hiện nộp thuế bằng tiền mặt tại Kho bạc nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại.

Thanh Thủy (Cạnh tranh quốc gia)
Ý kiến bạn đọc (0)