Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Doanh nhân cần tạo ra giá trị đích thực cho xã hội

Thứ tư, 15-05-2024 | 14:50:00 PM GMT+7 Bản in
Học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân sẽ có tinh thần thượng tôn pháp luật, chia sẻ với xã hội, tạo ra giá trị đích thực cho xã hội.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh tại Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh”, chiều 14/5.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy

Ngày 14/5, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Văn hóa Doanh nhân-VCCI tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh”.

Diễn đàn được tổ chức nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo đạo đức, phong cách, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và góp phần thúc đẩy văn hóa kinh doanh vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Diễn đàn cũng là sự kiện hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2024).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế.

“Đội ngũ doanh nhân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang là lực lượng nòng cốt lãnh đạo đội quân chủ lực là các doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu và khát vọng phát triển của dân tộc, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phồn vinh, hoàn thành nguyện ước của Bác Hồ về sánh vai với các cường quốc năm châu”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy bày tỏ.

Đồng quan điểm, theo Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đạo đức doanh nhân, và văn hóa kinh doanh chưa dừng lại ở Diễn đàn ngày hôm nay, VCCI sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành, đơn vị khác để tiếp tục chủ đề này.

Toàn cảnh diễn đàn.

 

“Sau Diễn đàn, VCCI cũng sẽ tập hợp các bài chia sẻ, tham luận của chuyên gia, diễn giả, doanh nhân để xuất bản sách, kỷ yếu, vì thế BTC rất mong nhận được bài chia sẻ của quý vị gửi về BTC”, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nói.

Diễn đàn là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị quyết 41. Để có cơ sở thực hiện xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh, nhất là học tập theo tư tưởng Hồ Chí minh, Diễn đã tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề sau:

Một là, những quan điểm, tư tưởng của Người về xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân; và vai trò của văn hóa trong hoạt động kinh tế, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như đối với hình tượng doanh nhân;

Hai là, những quan điểm, tư tưởng của Người về xây dựng giới công thương Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vào những tư tưởng, quan điểm về xây dựng đạo đức doanh nhân, đạo đức kinh doanh Việt Nam; và vai trò của vấn đề đạo đức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Ba là, cách thức vận dụng những quan điểm, tư tưởng của Người về xây dựng văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. 

Theo NGUYỄN VIỆT (Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp)

https://diendandoanhnghiep.vn/doanh-nhan-can-tao-ra-gia-tri-dich-thuc-cho-xa-hoi-263305.html

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)