Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, đề xuất miễn tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2020 cho tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm do ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch; hỗ trợ giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong 6 tháng cuối năm 2020 và trong năm 2021, đồng thời hoãnh nộp tiền thuê đất (miễn lãi suất) sang đầu năm 2021. Đối với việc nộp tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá, tiền ký quỹ đầu tư, đề xuất cho phép doanh nghiệp được gia hạn (nộp chậm) tối thiểu 12 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền.

Thứ tư, 01-06-2020 | 15:44:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, đề xuất miễn tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2020 cho tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm do ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch; hỗ trợ giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong 6 tháng cuối năm 2020 và trong năm 2021, đồng thời hoãnh nộp tiền thuê đất (miễn lãi suất) sang đầu năm 2021. Đối với việc nộp tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá, tiền ký quỹ đầu tư, đề xuất cho phép doanh nghiệp được gia hạn (nộp chậm) tối thiểu 12 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tập đoàn FLC

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, đề xuất miễn tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2020 cho tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm do ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch; hỗ trợ giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong 6 tháng cuối năm 2020 và trong năm 2021, đồng thời hoãnh nộp tiền thuê đất (miễn lãi suất) sang đầu năm 2021. Đối với việc nộp tiền sử dụng đất, tiền trúng đấu giá, tiền ký quỹ đầu tư, đề xuất cho phép doanh nghiệp được gia hạn (nộp chậm) tối thiểu 12 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)