Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đối với lĩnh vực xây dựng, đề xuất áp dụng loại hợp động theo hình thức đơn giá điều chỉnh đối với các dự án đã và đang chuẩn bị được triển khai trong thời gian ảnh hưởng dịch bệnh. Dự toán công trình, giá gói thầu, giá hợp động sẽ dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng nhằm hạn chế các rủi ro, khó khăn cho DN trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Thứ sáu, 01-06-2020 | 09:32:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đối với lĩnh vực xây dựng, đề xuất áp dụng loại hợp động theo hình thức đơn giá điều chỉnh đối với các dự án đã và đang chuẩn bị được triển khai trong thời gian ảnh hưởng dịch bệnh. Dự toán công trình, giá gói thầu, giá hợp động sẽ dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng nhằm hạn chế các rủi ro, khó khăn cho DN trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Do ảnh hưởng dịch bệnh, giá các loại nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến động nên các dự án chuẩn bị triển khai với hợp đồng theo hình thức trọn gói (đơn giá cố định) sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến giá hợp đồng, DN trúng thầu có khả năng thua lỗ hoặc không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.


Đơn vị phản hồi: Bộ xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)