Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

GDP dự kiến tăng trưởng ở mức 6-7% trong 2 năm 2022 - 2023

Thứ sáu, 13-05-2022 | 16:08:00 PM GMT+7 Bản in
GDP dự kiến tăng trưởng ở mức 6-7% trong 2 năm 2022 - 2023 nhờ sự phục hồi của nhiều lĩnh vực: Xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng nội địa...

 

Ý kiến bạn đọc (0)