Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Gemadept gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ đồng

Thứ năm, 02-02-2023 | 14:14:00 PM GMT+7 Bản in
Công ty Cổ phần Gemadept (HoSE: GMD) chính thức ghi danh vào câu lạc bộ các doanh nghiệp có lợi nhuận nghìn tỷ đồng khi đạt được mức lợi nhuận sau thuế năm 2022 hơn 1.157 tỷ đồng, tăng 61% so với mức thực hiện năm 2021.

Gemadept gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ đồng

Gemadept gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ đồng

Doanh thu thuần quý IV của GMD đạt gần 1.066 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu từ hoạt động khai thác cảng chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 80%), đạt hơn 3.100 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động logistics, cho thuê văn phòng đạt hơn 812 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp quý IV tăng mạnh hơn ở mức 50%, đạt hơn 454 tỷ đồng nhờ giá vốn giảm 17% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp của GMD tăng mạnh ở mức 108% (tăng gấp đôi), lần lượt đạt 26,6 tỷ đồng và 154 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí khác, GMD báo lãi sau thuế quý IV đạt hơn 215 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Cả năm 2022, công ty đạt hơn 3.915 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ấn tượng ở mức 61%, đạt 1.157 tỷ đồng. Như vậy, Gemadept đã chính thức ghi danh vào câu lạc bộ các doanh nghiệp có lợi nhuận nghìn tỷ đồng khi đạt đỉnh lợi nhuận trong năm 2022. 

Được biết, trong năm 2022, GMD ghi nhận hơn 131 tỷ đồng lợi nhuận đến từ công ty liên doanh, liên kết, tăng 10% so với năm 2021.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, giá trị gốc các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của GMD tính tới cuối năm 2022 là hơn 2.471 tỷ đồng. Trong đó, GMD đang đầu tư nhiều nhất vào Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link với giá trị đầu tư gốc là hơn 1.477 tỷ đồng. Lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư vào công ty này được ghi nhận trên báo cáo tài chính của GMD là gần 84 tỷ đồng.

Dù giá trị đầu tư lớn nhất, Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link không phải doanh nghiệp đem về lợi nhuận lớn nhất cho GMD. Cụ thể, lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn mà GMD ghi nhận là hơn 244 tỷ đồng, vào Công ty TNHH CJ Gemadept Logistics Holdings là hơn 193 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư gốc vào 2 doanh nghiệp này lần lượt là hơn 405 tỷ đồng và hơn 131 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của GMD đạt hơn 13.100 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm đầu năm. Doanh nghiệp đang nắm giữ một lượng tiền và tương đương tiền tương đối lớn, đạt hơn 1.363 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả đạt giá trị hơn 5.200 tỷ đồng, tăng mạnh 42%. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn tăng gấp 2,2 lần, đạt hơn 837 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn giảm 37% còn hơn 543 tỷ đồng, nợ vay dài hạn tăng 40% lên hơn 1.4 ngàn tỷ đồng.

Năm 2022, GMD lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.000 tỷ đồng. Như vậy, Gemadept đã vượt 3% kế hoạch doanh thu và vượt 16% kế hoạch lợi nhuận.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)