Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Giải quyết các khiếu nại của Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh liên quan đến việc sản xuất và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Chủ nhật, 22-04-2020 | 09:51:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Giải quyết các khiếu nại của Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh liên quan đến việc sản xuất và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh

Công văn: 0483/PTM - VP, Ngày: 10/04/2020

Nội dung kiến nghị:

1. Nguyên từ năm 2015, Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh (sau đây gọi là “Công ty”) đã nhiều lẫn khiếu nại và kiến nghị đến quý Ủy ban về việc giải quyết dứt điểm các quyết định hành chính; hành vi hành chính của UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan có thẩm quyền. Vì lẽ, các quyết định, hành vi này đã trực tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình kinh doanh và hoạt động của Công ty tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, các vấn đề Công ty khiếu nại gồm có:

a) Khiếu nại, kiến nghị văn bản số: 1743/UBND-NL2 ngày 23/4/2015 do ông Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành: về việc dừng hoạt động khai thác khoáng sản một phần diện tcihs do vi phạm quy định về hoạt động khoáng sản:

b) Khiếu nại, kiến nghị Quyết định số: 3760/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 do ông Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành: về việc thành lập Đoàn thanh tra quá trình khảo sát, tham mưu, cấp phép hoạt động khai thác mỏ của Công ty;

c) Khiếu nại, kiến nghị văn bản số: 5831/UBND-NL2 ngày 4/11/2016 do ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành: về việc tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến mỏ đá của Công ty tại xã Thạch Bàn;

d) Khiếu nại, kiến nghị Quyết định số: 3327-UBND ngày 22/11/2016 do ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành: về việc thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại của Công ty khi nhà nước thu hồi đất thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường quốc phòng ven biển giai đoạn từ khu tái định cư số 2 xã Thạch Bàn đến trạm kiểm soát Biên Phòng Cửa Sót;

e) Khiếu nại, kiến nghị Quyết định số: 767/QĐ-UBND thanh tra toàn diện quá trình cấp phép và hoạt động khai thác tại mỏ đá núi Nam Giới đã cấp cho Công ty;

f) Khiếu nại kết luận thanh tra số: 126/KL-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quá trình cấp phép và hoạt động khai thác tại mỏ đá núi Nam Giới đã cấp cho Công ty;

2. Ngày 2/8/2019 Quý Ủy ban có Quyết định số: 2575/QĐ-UBND về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của Công ty. Thực hiện Quyết định số: 2575/QĐ-UBND, đoàn xác minh đã làm việc với Công ty và hoàn tất các biên bản xác minh tại Công ty từ tháng 9/2019. Tuy nhiên, quá thời hạn giải quyết các khiếu nại của Công ty, Quý Ủy ban vẫn không tiến hành các thủ tục đối thoại; ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật.

3. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết trình khiếu nại của Công ty, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Văn phòng Chính phủ, Ban Dân Nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có các văn bản yêu cầu Quý Ủy Ban giải quyết các kiến nghị khiếu nại của Công ty theo đúng trình tự pháp luật, cụ thể như sau:

- Ngày 25/11/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số: 1020/VPCP-V.I về việc khiếu nại của Công ty có nêu: “…UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, giải quyết nội dung khiếu nại của Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2017”.

- Ngày 29/12/2016, Ban Dân nguyện- UBTVQH có văn bản số: 478/BND về việc chuyển đơn của ông Trương Văn Trọng, giám đốc có nêu: “Ban Dân nguyện chuyển đơn của ông Trương Văn Trọng đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh để xem xét, giải quyết…, trả lời công dân và thông báo kết quả giải quyết đến Ban Dân nguyện để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Quốc hội”.

- Ngày 19/4/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số: 3959/VPCP-V.I về việc khiếu nại của Công ty có nêu: UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số: 1020/VPCP-V.I ngày 25/11/2016 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2017”.

Thế nhưng, Quý Ủy ban đã không thực hiện đúng quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo số: 1020/VPCP-V.I; văn bản số: 478/BND; văn bản số: 3959/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện - UBTVQH. Mặt khác quý Ủy ban tiếp tục gây khó khăn, cản trở các hoạt động bình thường của Công ty, tạo ra “môi trường kinh doanh” bất bình đẳng, đi ngược lại chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ “kiến tạ, liêm chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp”. Do vậy, việc Quý Ủy ban tiếp tục trì hoãn giải quyết khiếu nại gây khó khăn cho Công ty là trực tiếp gây ra nhiều tổn thất về uy tín, thiệt hại cho Công ty trong quá trình thực hiện các thủ tục khiếu nại theo luật định.


Đơn vị phản hồi: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)