Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Gói thầu nào được áp dụng hình thức đặt hàng?

Thứ năm, 28-01-2016 | 09:43:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Ngọc Oánh (TP. Hà Nội) hỏi: Chi phí đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng, thu hồi và giao đất có phải áp dụng theo Luật Đấu thầu không hay áp dụng theo phương thức đặt hàng?

Trong trường hợp chỉ định thầu, Chủ đầu tư có được phép chỉ định cho nhà thầu thi công đồng thời 2 dự án có tổng giá trị trên 500 triệu đồng (mỗi dự án một quyết định phê duyệt khác nhau) không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Trường hợp gói thầu đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng, thu hồi giao đất thuộc danh mục được áp dụng hình thức đặt hàng theo quy định của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP thì được phép áp dụng hình thức này.

Trường hợp gói thầu không thuộc danh mục được áp dụng hình thức đặt hàng theo quy định của Nghị định số 130/2013/NĐ-CP thì phải lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Trong trường hợp này, nếu gói thầu tư vấn có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng đối với dự án, không quá 100 triệu đồng đối với nguồn chi thường xuyên thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp nhà thầu được chỉ định thầu đồng thời 2 gói thầu ở 2 dự án khác nhau thì chủ đầu tư phải tiến hành đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu có đủ đáp ứng việc thực hiện 2 gói thầu cùng một thời điểm hay không.

Chinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc (0)