Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2017/TT-BTC “quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau”.

Thứ hai, 20-11-2019 | 16:24:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Góp ý Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2017/TT-BTC “quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau”.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Công văn: 2716/ PTM - KHTH, Ngày: 15/11/2019

Nội dung kiến nghị:

Công ty được biết Bộ Tài chính có Công văn số 12578/BTC-TCT lấy ý kiến xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2017/TT-BTC “quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau”. Là một trong những công ty sản xuất niken hàng đầu Việt Nam, Công ty đã có Công văn số 194/2018/ BPNM ngày 13/12/2018 gửi các cơ quan liên quan phân tích tính bất cập của Thông tư 194 đối với khoáng sản niken (Công ty xin gửi kèm theo đây để Quý cơ quan xem xét).

Với bản Dự thảo sửa đổi Thông tư 44/2017/ TT-BTC lần này (có bổ sung ý kiến của UBND tỉnh Cao Bằng), Công ty thấy khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản niken được nêu ra trong Dự thảo vẫn rất cao với điều kiện khai thác quặng xâm tán tại dự án mỏ niken Bản Phúc trong tương lai.

Khung giá tính thuế tài nguyên trong Quyết định số 3151/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ngày 17/11/2014 (1.660.000 VNĐ/tấn) đã được tính trên cơ sở quặng sunfua đặc sít hàm lượng niken trung bình là 2,47%, độ thu hồi 85% và chi phí sản xuất là 97 USD/tấn. Chi phí này chưa bao gồm thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, tiền cấp quyền khai thác, phí bảo vệ môi trường và các loại thuế khác. Nếu tính tổng chi phí cho các loại thuế phí này thì giá thành sản xuất sẽ tăng thêm 51%, lên đến 147 USD/tấn. Khung giá tính thuế này đã không tính đến sự thay đổi của giá kim loại trên thị trường thế giới.

Dự án mỏ niken Bản Phúc đã áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên này trong suốt quá trình khai thác mỏ niken Bản Phúc từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2016 và đã phải sản xuất lỗ khi giá kim loại trên thị trường thế giới xuống thấp (năm 2015 - 2016).

Việc tăng khung giá tính thuế tài nguyên trong Thông tư 44/2017/TT-BTC từ 1.660.000 VNĐ/tấn (tại Quyết định số 3151/QĐ-UBND) lên khung giá từ 2.240.000 đến 3.200.000 VNĐ/tấn là không hợp lý bởi mức giá này đã không xem xét đến sự gia tăng giá thành sản xuất của sản phẩm (giá nhân công tăng, giá điện tăng, …) và sự suy giảm của giá kim loại trên thị trường thế giới.

Công ty đang hướng tới khai thác quặng xâm tán với hàm lượng niken trung bình chỉ từ 0,3 đến 1,0% với độ thu hồi thấp, chỉ từ 50 đến 70%. Hơn nữa, phí khai thác và chế biến quặng nghèo tốn kém hơn rất nhiều so với quặng giàu trong khi thành phần và giá trị kim loại trong mỗi tấn quặng lại thấp hơn rất nhiều.

Vì vậy với khung thuế tài nguyên như được đề xuất trong dự thảo Thông tư cộng với chi phí sản xuất và các loại thuế, phí khác như tiền cấp quyền khai thác, phí bảo vệ môi trường, thuế xuất khẩu và mức giá kim loại trên thị trường thế giới liên tục giảm và đang ở mức rất thấp như vậy thì doanh thu từ việc bán sản phẩm sẽ không đủ để chi phí cho sản xuất và đóng thuế.

Với kinh nghiệm đã từng khai thác, chế biến và xuất khẩu quặng niken, từ thực tiễn sản xuất và chi phí của mình, Công ty xin đề xuất khung giá tính thuế tài nguyên với quặng niken như sau:

TT

Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm

tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tối thiểu (VNĐ)

Giá tối đa (VNĐ)

1

Quặng niken với hàm lượng Ni <0.5% và độ thu hồi 50%

Tấn

50.000

150.000

2

Quặng niken với hàm lượng 0.5% ≤Ni <0.75% và độ thu hồi 65%

Tấn

150.000

280.434

3

Quặng niken với hàm lượng 0.75% ≤Ni <1.0% và độ thu hồi 70%

Tấn

280.434

775.236

4

Quặng niken với hàm lượng 1.0% ≤Ni <1.25% và độ thu hồi 72%

Tấn

775.236

1.240.932

5

Quặng niken với hàm lượng 1.25% ≤Ni <1.5% và độ thu hồi 75%

Tấn

1.240.932

1.418.340

6

Quặng niken với hàm lượng 1.5% ≤Ni <1.75% và độ thu hồi 78%

Tấn

1.418.340

1.977.175

7

Quặng niken với hàm lượng 1.75%≤Ni<2.0% và độ thu hồi 83%

Tấn

1.977.175

2.433.077

8

Quặng niken với hàm lượng 2% ≤Ni <3.0% và độ thu hồi 85%

Tấn

2.433.077

3.200.000

Khung tính thuế tài nguyên trên đây được Công ty xây dựng với giả định là giá niken kim loại trên thị trường là 16.000 USD/tấn. Công ty tin tưởng rằng với khung tính thuế tài nguyên này (được điều chỉnh khi giá kim loại trên thị trường tăng hoặc giảm vượt quá 20%) sẽ đảm bảo công bằng đối với nguồn thu ngân sách và lợi nhuận cho các doanh nghiệp sản xuất niken.


Đơn vị phản hồi: Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)