Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất đai

DN có vốn nước ngoài thuê đất xây nhà có được phép bán?

(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Nguyễn Dương Nguyệt Ngân (TP. Hồ Chí Minh) có 60% vốn nước ngoài, chuyên kinh doanh bất động sản. Năm 2012, công ty được cho thuê đất thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất 1 lần và đã xây dựng, bán nhiều nhà ở trong dự án.

Quy định về tính tiền thuê đất, SD đất của dự án đầu tư

(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Tiến (Thừa Thiên Huế) hỏi: Khi lập hồ sơ mời thầu, việc xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất căn cứ quy định nào? Nhà đầu tư trúng thầu dự án có sử dụng đất có được hưởng các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất không?

Trợ cấp một lần thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã

(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Văn Cường (Sơn La) hỏi: Người làm Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã giai đoạn 1980-1994 có được hưởng BHXH theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ không? Nếu được thì liên hệ cơ quan nào và cần thủ tục gì?

Xác định giá thuê đất theo giá thị trường

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Văn Cương, làm việc tại Công ty Nhật Cường (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xác định giá đất khi doanh nghiệp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Cách xác định hạn mức đất ở tính thuế

(Chinhphu.vn) - Ông Dân Công (TP. Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể việc xác định hạn mức tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với trường hợp người sử dụng đất trước ngày 1/1/2012 đã được cấp Giấy chứng nhận mà diện tích đất ở ghi trong Giấy chứng nhận lớn hơn hạn mức đất ở do UBND cấp tỉnh quy định.

Thuê đất trả tiền một lần cao hơn so với trả hàng năm?

(Chinhphu.vn) - Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ có quyết định cho thuê đất từ năm 2014 và đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến nay chưa được cấp. Hiện Công ty được yêu cầu nộp tiền thuê đất từ ngày có quyết định cho thuê đất trong khi vẫn chưa được sử dụng đất.

Gỡ vướng trong quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

(Chinhphu.vn) - Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.