Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất đai

Khi nào phải thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất?

Ông Đinh Văn Khiêm (Ninh Bình) hỏi, khi thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ trên diện tích đất trống đã được quy hoạch cho đất rừng phòng hộ thì có phải thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất hay không?

Điều kiện chuyển nhượng dự án gắn liền với đất thuê

Ông Nguyễn Sơn (Hà Nội) được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm trên cơ sở dự án đầu tư được phê duyệt năm 2017. Năm 2018, ông hoàn thành dự án.

Xây nhà trên đất nông nghiệp có được xem xét cấp sổ đỏ?

Năm 1994, anh ruột của bà Kim Ngân (TPHCM) được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 2.000 m2 đất nông nghiệp. Năm 1995, anh của bà cho lại vợ chồng bà một phần thửa đất (220 m2) để xây nhà ở.

Loại đất nào được phép xây dựng nhà tạm?

Ông Kim Phương Nam (Vĩnh Phúc) hỏi, công trình xây dựng tạm theo Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 có phải đáp ứng điều kiện về mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng, theo quy hoạch sử dụng đất, theo giấy tờ về đất đai do cấp có thẩm quyền cấp hay không, ví dụ xây dựng nhà ở tạm trên đất rừng sản xuất?

Xem xét ảnh hưởng của đập thủy lợi theo mực nước dâng

Ông Nguyễn Duy Lộc (Gia Lai) hỏi, trong tính toán đối với đập thuỷ lợi, xét ảnh hưởng đối với diện tích đất khu vực lòng hồ được tính theo cao trình mực nước dâng bình thường hay theo cao trình mực nước dâng gia cường?

Khi nào được chuyển mục đích sử dụng đất?

Năm 2018, ông Vũ Văn Tuấn (Quảng Ninh) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 400 m2 đất ở và 500 m2 đất trồng cây lâu năm. Tháng 3/2019, ông được UBND thành phố cho chuyển mục đích sử dụng 500 m2 sang đất ở.

Công nhân, viên chức có được cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp?

Gia đình ông Ngô Công Thắng (Lào Cai) làm nông nghiệp từ năm 1962. Đến nay, ông và vợ làm công nhân, viên chức nhưng vẫn tham gia quá trình sản xuất nông nghiệp của gia đình vào thời gian nghỉ.

Cơ quan nào giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Hiện nay, theo quy định tại Điều 107 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì hồ sơ, thủ tục, quy trình giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất thuộc về cơ quan thuế tại địa phương nơi có đất.

Đất ông cha để lại nhưng không có giấy tờ: Làm sao để được cấp sổ đỏ?

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang thiết kế 2 phương án về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây sang chăn nuôi

Ông Trần Xuân Ngọc (Lào Cai) có 60 m2 đất trồng cây lâu năm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay ông muốn chuyển mục đích sang đất chăn nuôi.