Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Điều kiện xác định lại đất ở đối với thửa đất có vườn, ao

Bà Thanh Trà (Quảng Ngãi) hỏi, căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, vườn, ao trong cùng thửa đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 nhưng hiện tại không có nhà ở trên đất thì thửa đất đó có được xác định lại diện tích đất ở hay không?

Hiểu thế nào về quy định tính gộp ngày phép năm?

Tại Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Lao động nước ngoài chuyển công ty, có phải làm lại thẻ tạm trú?

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Bình Phước) hỏi, người lao động nước ngoài chuyển công ty, thẻ tạm trú tại công ty cũ vẫn còn thời hạn thì có phải trả lại thẻ tạm trú cũ để xin cấp thẻ tạm trú mới không? Trường hợp phải trả lại thẻ tạm trú cũ thì hồ sơ cần chuẩn bị những gì?

Thẩm quyền định giá dịch vụ sự nghiệp công

Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền lựa chọn phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công phù hợp, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Chương II, Chương III Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có)

Điều kiện dự án trong cụm công nghiệp được ưu đãi thuế

Theo danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì các dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được “miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới”.

Gói thầu trên 100 triệu đồng có được chỉ định thầu?

Đối với gói thầu sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên (bao gồm vốn sự nghiệp chi thường xuyên, gói thầu thuộc dự án cải tạo, sửa chữa…), không phải dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công thì sẽ áp dụng hạn mức chỉ định thầu theo dự toán mua sắm là trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Không được bổ sung phạm vi hành nghề của chức danh khác

Ông Nguyễn Văn Tự (Quảng Ninh) là Điều dưỡng hạng IV, đã được cấp chứng chỉ hành nghề chức danh điều dưỡng và cấp bổ sung phạm vi chuyên môn thực hiện kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Gói thầu mua sắm áp dụng hạn mức chỉ định thầu thế nào?

Gói thầu sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, không phải dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công thì sẽ áp dụng hạn mức chỉ định thầu theo dự toán mua sắm là trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

Chuyển chi phí cho hoạt động chuẩn bị đầu tư thành vốn góp thế nào?

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư được sử dụng để chuyển thành vốn góp trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Tiêu chuẩn làm kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập

Bà Trương Dung (Bình Dương) phụ trách kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên. Bà có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân luật, chứng chỉ kế toán hành chính sự nghiệp, chứng chỉ kế toán doanh nghiệp.