Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Điều kiện tổ chức họp Hội đồng thành viên

Theo phản ánh của ông Trần Hoài Linh (Tây Ninh), Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định…”.

Hợp đồng trọn gói giảm khối lượng công việc, xử lý thế nào?

Hợp đồng xây dựng ký theo hình thức trọn gói, trong đó có hạng mục không thực hiện được phải điều chỉnh giảm khối lượng theo kết luận của chủ đầu tư.

Cách xác định chi phí lắp đặt công trình điện

Ông Võ Tuấn Anh (Đắk Lắk) hỏi, thành phần chi phí trực tiếp theo hướng dẫn của Thông tư số 36/2022/TT-BCT ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp có bao gồm các loại vật tư, thiết bị thuộc đối tượng lắp đặt không?

Điều kiện kinh doanh dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn

Theo phản ánh của bà Vũ Kim Ngân (Hà Nội), doanh nghiệp nước ngoài muốn hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cần đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP (được sửa đổi tại Điều 11 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP), Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP.

Quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí sửa đổi như thế nào?

Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng khoản phí, lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể hình thức nộp, kỳ kê khai, nộp phí, lệ phí cho phù hợp.

Sử dụng chi phí thẩm định hồ sơ thầu thế nào?

Theo ông Lê Bê Ta (Phú Yên) tìm hiểu thì chưa có quy định cụ thể bên mời thầu, đơn vị thẩm định được sử dụng các chi phí thẩm định, đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất, kết quả lựa chọn nhà đầu tư để chi, thanh toán những khoản nào (văn phòng phẩm, thiết bị; chi hỗ trợ…).

Tiếp cận thông tin về dự án nhà ở xã hội thế nào?

Ông Khương Ngọc Thanh (Vĩnh Phúc) có nhu cầu mua và đăng ký mua nhà ở xã hội nhưng lại không tìm thấy được các thông tin thiết thực để có thể làm thủ tục mua nhà ở xã hội, hoặc khi ông biết được thông tin thì tất cả dự án đã hết suất mua. Đồng thời hồ sơ, điều kiện để được đăng ký mua nhà ở xã hội rất phức tạp và khó khăn.

Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Quảng Ninh) hỏi, lao động kỹ thuật không có chứng chỉ, giấy chứng nhận thì có thể sử dụng xác nhận kinh nghiệm 5 năm làm việc để chứng minh khi làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động hay không?

Trường hợp nào phải lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa?

Đơn vị bà Trần Hoàng Linh kinh doanh thực phẩm chức năng (bên A), bán hàng thông qua một đơn vị logistic (bên B). Đơn vị này hỗ trợ quản lý hàng, giao hàng cho khách, thu tiền...

Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Quảng Ninh) hỏi, lao động kỹ thuật không có chứng chỉ, giấy chứng nhận thì có thể sử dụng xác nhận kinh nghiệm 5 năm làm việc để chứng minh khi làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động hay không?