Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Chuyển nhượng vốn giữa 2 nhà đầu tư thực hiện qua tài khoản nào?

Giao dịch chuyển nhượng vốn đầu tư giữa hai người không cư trú trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không phải là giao dịch vốn, do đó không được phép thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Trường hợp nào viên chức bị buộc thôi việc do nghỉ không lý do?

Theo quy định, trường hợp viên chức nghỉ liên tục 10 ngày không có lý do gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

Mức thu phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần (một hồ sơ) yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp hai loại Phiếu (số 1 và số 2) thì Sở Tư pháp cũng thực hiện thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người.

Quyết toán tiền bảo hành công trình vốn NSNN thế nào?

Ông Nguyễn Tuấn Anh (Hòa Bình) đang lập quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC. Khoản tiền bảo hành giữ lại 10% của nhà thầu, đơn vị ông (chủ đầu tư) đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước (từ tài khoản 3712 chuyển sang 3713).

Hồ sơ đề xuất tài chính thế nào là hợp lệ?

Trường hợp hồ sơ đề xuất tài chính có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu không phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp thì được coi không hợp lệ.

Tổ chức làm việc theo ca thế nào?

Công ty tôi dự định sẽ thay đổi hình thức làm việc theo ca. Xin hỏi, ca làm việc được pháp luật quy định như thế nào?

Bị quấy rối tình dục, người lao động được bảo vệ như thế nào?

Theo quy định mới, doanh nghiệp có trách nhiệm phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Xin hỏi, quy định về phòng, chống quấy rối tình dục thế nào?

Cách kiểm tra sổ đỏ thật hay giả đơn giản bạn nên biết?

Nếu muốn kiểm tra sổ đỏ là thật hay giả nhưng chưa biết cách, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Quy định về mức chi công tác tổ chức thi công chức

Theo phản ánh của bà Đặng Hồng Nhung (Bắc Giang), Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức có quy định nội dung chi từ thu phí nhưng không quy định định mức chi. Bà Nhung đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn vấn đề này.

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường sẽ thay đổi?

Theo phản ánh của bà Hà Thị Lệ (Hà Nội), căn cứ Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì hoạt động gây nuôi động vật hoang dã cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, các điều kiện về số lượng đặt ra lại chưa chỉ rõ là số lượng cá thể động vật hoang dã, hay số lượng loài động vật hoang dã được nuôi.