Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Các mức phụ cấp ưu đãi nghề tại cơ sở y tế

Ông Nguyễn Phi Hùng (Quảng Ngãi) làm công việc trực tiếp kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm. Mã ngạch kỹ sư V.05.02.07.

Ai trả trợ cấp cho người lao động bị tai nạn?

Chỉ trong trường hợp tai nạn "do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn" thì người sử dụng lao động mới có trách nhiệm trợ cấp cho người lao động.

Căn cứ giao, điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp

Việc giao biên chế sự nghiệp, điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, được quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Hạch toán số tiền do doanh nghiệp đề xuất trong hồ sơ dự thầu (M3) vào khoản mục nào trên BCTC?

Giải đáp vướng mắc về hạch toán số tiền do doanh nghiệp đề xuất trong hồ sơ dự thầu (M3) trên BCTC.

Dự án hạ tầng khu công nghiệp có cần giấy phép môi trường?

Công ty của bà Như Quỳnh (Đà Nẵng) là chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Dự án trước đây có diện tích là 650 ha và đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2019.

Gian lận trong đấu thầu bị xử lý thế nào?

Gian lận là một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu và tổ chức cá nhân gian lận sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 đến 5 năm.

Hợp đồng tương tự trong đấu thầu được quy định như thế nào?

Trường hợp nhà thầu chứng minh được kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu về quy mô, tính chất với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ thì hợp đồng này được xem xét, đánh giá.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Bà Nguyễn Khánh Huyền có bằng cử nhân Địa lý Du lịch (năm 2014), vậy bà có thể trở thành người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế không? Với bằng cử nhân đó, bà có thể xin giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế không?

Nhà thầu thi công bỏ giữa chừng, xử lý phần việc còn lại thế nào?

Phần công việc còn lại nếu áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác (không phải chỉ định thầu) thì hình thành gói thầu mới và phải được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; giá gói thầu được cập nhật lại theo dự toán (nếu cần thiết).

Điều kiện chuyển chức danh nghề nghiệp ngành xây dựng

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.