Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Dự án nào được miễn đăng ký môi trường?

Ông Nguyễn Như Tấn Tài (Sóc Trăng) kinh doanh hộ gia đình. Ông đang xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm chả lụa, tuy nhiên ông gặp khó khăn khi không biết có thuộc đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo Điều 32 Nghị định 08/2022/NĐ-CP hay không.

Văn thư kiêm thủ quỹ có được hưởng phụ cấp trách nhiệm?

Bà Đoàn Thu Nga là nhân viên văn thư kiêm nhiệm thủ quỹ trường mầm non nhưng không được hưởng phụ cấp gì ngoài lương nhân hệ số. Bà Nga được biết Thông tư số 05/2005/TT-BNV có quy định phụ cấp trách nhiệm của thủ quỹ đơn vị. Bà Nga hỏi, trường hợp của bà có được hưởng phụ cấp trách nhiệm không?

Doanh nghiệp có phải tái chế bao bì mua về để gói sản phẩm?

Công ty ông Trần Ngọc Hiếu (TPHCM) sản xuất thực phẩm, do đó sản phẩm sản xuất không thuộc danh mục tại Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Công ty cũng không nhập khẩu bao bì mà chỉ đi mua các loại bao bì nhựa (do các đơn vị trong nước sản xuất) để về đóng gói sản phẩm của mình.

Mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài cần giấy tờ gì?

Bà N.T.T (TPHCM) làm việc cho một công ty nước ngoài. Công ty dự kiến đầu tư vào Việt Nam và muốn mở tài khoản thanh toán tại Việt Nam để chuyển tiền chuẩn bị cho đầu tư.

Chủ xe có cần đi đổi biển cũ sang biển số định danh?

Ông Phan Đồng được biết, theo quy định, biển số xe định danh không áp dụng đối với biển 3 số và 4 số mà chỉ áp dụng với biển 5 số. Ông Đồng hỏi, trường hợp biển xe 5 số đã đăng ký trước ngày 15/8/2023 thì được xử lý như thế nào? Trường hợp chủ xe đang sử dụng xe mang biển 3 và 4 số có được tham gia giao thông không?

Có được cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhiều lần với cùng 1 khoản nợ?

Số dư nợ gốc và/hoặc lãi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 một hay nhiều lần? Nếu được cơ cấu 2 lần thì nhóm nợ được giữ nguyên là nhóm nợ gần nhất của lần cơ cấu nào?

Ai quyết định đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Theo quy định, người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án nào chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật?

Đơn vị ông Hà Tất Đạt có 3 dự án đầu tư công. Ông Đạt muốn được biết, dự án nào phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án nào phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật?

Thời hạn tiếp nhận tài liệu làm rõ của nhà thầu

Đơn vị ông Cao Văn Phong (Hà Nội) là nhà thầu tham dự gói thầu theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Vừa qua, bên mời thầu đã mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật và yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT.

Đề nghị xây dựng quy chuẩn dùng bã thạch cao làm vật liệu san nền

Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sớm nghiên cứu ban hành quy chuẩn quy định cho việc sử dụng bã thải gyps làm vật liệu xây dựng, vật liệu san nền giao thông nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy sản xuất phân bón, đặc biệt là sản xuất phân bón DAP.