Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Cơ quan nào thẩm định thiết kế công trình nông nghiệp?

Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở hiện nay được quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thế nào là thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh?

Trong văn bản thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh giữa người lao động với công ty cần những nội dung nào? (Hải An)

Có thể chuyển vốn vào trước khi được cấp chứng nhận đầu tư?

Theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư mà không cần thực hiện qua tài khoản thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam.

Thanh toán công tác phí dưới 50 triệu cần giấy tờ gì?

Trường hợp đề nghị thanh toán tiền công tác phí dưới 50 triệu đồng và thanh toán tạm ứng (ứng tiền mặt) những khoản chi dưới 50 triệu đồng thì đơn vị phải gửi đến Kho bạc Nhà nước các hồ sơ, chứng từ theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

Tiền làm thêm giờ có phải là phụ cấp theo lương?

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP, Thông tư số 62/2020/TT-BTC thì phụ cấp theo lương (cột 5) là các khoản phụ cấp lương theo mục 6100 - mục lục ngân sách hiện hành, có bao gồm mục 6105 (tiền làm đêm; làm thêm giờ).

Giấy phép lao động có thời hạn bao lâu?

Tôi đang làm thủ tục để xin giấy phép lao động cho một số chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc. Thời hạn của giấy phép lao động được xác định như thế nào?

Có được điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá?

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Có được uỷ quyền thực hiện việc khiếu nại?

Tôi muốn đại diện cho bố thực hiện việc khiếu nại UBND xã. thì có được không? Việc uỷ quyền này có phải công chứng, chứng thực không?

Nhà thầu kê khai trên webform có phải nộp tài liệu chứng minh?

Đối với nội dung kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu kê khai trên webform để hệ thống đánh giá tự động. Trường hợp được mời vào thương thảo hợp đồng thì phải nộp các tài liệu chứng minh nội dung đã kê khai.

Chuyển công tác vào giữa tháng, đơn vị nào trả lương?

Bà Lê Thị Thu Hà (Lào Cai) chuyển công tác từ trường phổ thông dân tộc bán trú về trường tiểu học tại thành phố từ ngày 16/1/2020. Nhà trường nơi chuyển đi đã thanh toán tiền lương tháng 1/2020 cho bà từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 15/1/2020.