Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Xe điện 3 bánh có được phép đăng kiểm?

(Chinhphu.vn) - Xưởng cơ khí của ông Nguyễn Văn Trường (tỉnh Hưng Yên) nhận đặt hàng của công ty môi trường đô thị để sản xuất một số xe thu gom rác ba bánh, động cơ điện. Ông Trường hỏi, ông muốn làm thủ tục đăng ký đăng kiểm có được không? Nếu được ông phải làm thủ tục gì và cơ quan nào cấp phép?

Đơn vị sự nghiệp cấp huyện ký HĐLĐ thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thành Long (tỉnh Quảng Ninh) ký hợp đồng lao động 1 năm/lần với 1 đơn vị sự nghiệp cấp huyện từ ngày 1/11/2014, đến nay đã ký 2 lần. Ông Long hỏi, đến lần ký tiếp theo (1/11/2016) ông có được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn không? Chế độ của hợp đồng không xác định thời hạn là như thế nào?

Hướng dẫn thanh toán khối lượng ngoài hợp đồng

(Chinhphu.vn) – Năm 2016, đơn vị của ông Nguyễn Mạnh Hùng (tỉnh Nghệ An) thi công 1 công trình cầu theo hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Trong quá trình thi công, một số cọc khoan nhồi có chiều dài lớn hơn dự kiến tại thiết kế, dẫn đến phát sinh khối lượng.

Ký hợp đồng lao động phụ thuộc vào chỉ tiêu biên chế

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thành Long (tỉnh Quảng Ninh) ký hợp đồng lao động 1 năm/lần với 1 đơn vị sự nghiệp cấp huyện từ ngày 1/11/2014, đến nay đã ký 2 lần. Ông Long hỏi, đến lần ký tiếp theo (1/11/2016) ông có được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn không? Chế độ của hợp đồng không xác định thời hạn là như thế nào?

Điều kiện doanh nghiệp được hỗ trợ sau đầu tư

(Chinhphu.vn) - Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Vàng (Đà Nẵng) hỏi: Chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước hiện có còn được triển khai không? Nếu đã thay đổi thì có văn bản nào khác quy định về vấn đề này không?

Đơn vị sự nghiệp công lập ký HĐLĐ thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thơ (Hải Dương) hỏi, ngoài chỉ tiêu biên chế giao hàng năm thì một đơn vị hành chính sự nghiệp được Nhà nước cấp 100% kinh phí có được ký thêm hợp đồng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu công việc không? Nếu được ký thì chi trả lương như thế nào?

Trường hợp nào được ký hợp đồng giao khoán thi công?

(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Phạm Thị Thanh Bình (tỉnh Thái Nguyên) có 51% vốn Nhà nước. Tháng 10/2016, công ty thành lập thêm 1 công ty con, hạch toán độc lập. Sau khi công ty mẹ ký hợp đồng xây dựng thì giao lại cho công ty con thi công khối lượng lớn hơn 10% giá trị hợp đồng.

Trường hợp nào được gia hạn thời điểm đóng thầu?

(Chinhphu.vn) - Ông Võ Văn Ba (Long An) hỏi: Bên mời thầu đã gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu 3 nhà thầu, nhưng đến khi hết thời hạn nộp báo giá chỉ có 1 nhà thầu nộp thì có được phép gia hạn thời điểm đóng thầu để thực hiện tiếp không? Nếu được thì có phải trả lại hồ sơ báo giá cho nhà thầu trước đó đã nộp không?

Đều là doanh nghiệp nhỏ, ưu tiên nhà thầu nào?

(Chinhphu.vn) - Doanh nghiệp của ông Thái Khắc Lưu (Ninh Bình) có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, số lượng lao động 130 người. Ông hỏi, doanh nghiệp của ông có được tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp có giá dưới 5 tỷ đồng không?

Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thu Minh hỏi: Theo Thông tư 58/2016/TT-BTC thì địa phương có phải ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ không hay áp dụng theo phân cấp quản lý sử dụng tài sản quy định tại Luật Quản lý tài sản Nhà nước?