Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Đánh giá hồ sơ đề xuất có bắt buộc lập tổ chuyên gia?

(Chinhphu.vn) - Một trong các trách nhiệm của tổ chuyên gia là đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu. Theo đó, khi đánh giá hồ sơ đề xuất phải tiến hành thành lập tổ chuyên gia.

Hình thức chào hàng cạnh tranh áp dụng cho gói thầu nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Dương Thị Kiều Trang (Vĩnh Phúc) hỏi: Gói thầu xây lắp công trình đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh có đúng không? Có phải xét thêm điều kiện gói thầu là đơn giản hay phức tạp không? Nếu phải xét thêm điều kiện thì căn cứ quy định nào?

Quy định về phí, lệ phí hàng hải

(Chinhphu.vn) – Chi nhánh Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương tại TP. Hải Phòng hiện đang gặp vướng mắc khi thực hiện Văn bản số 64/CVQN-PC ngày 29/1/2016 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 5/1/2016 của Bộ Tài chính.

Bổ sung chi phí dự phòng vào giá dự thầu thế nào?

(Chinhphu.vn) – Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm tất cả chi phí cho các yếu tố rủi ro, chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng và được phân bổ vào trong đơn giá của nhà thầu, nhà thầu không được chào riêng phần chi phí dự phòng.

Có được thu thêm phí thẩm định thiết kế, dự toán?

(Chinhphu.vn) – Thiết kế và dự toán là một phần của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, do vậy mức phí thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đã bao gồm cả phí cho việc thẩm định thiết kế và dự toán.

Dự án nào phải kiểm toán độc lập?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Bình (Hà Tĩnh) hỏi: Theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC thì tất cả Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và bồi thường hỗ trợ tái định cư độc lập không bắt buộc phải kiểm toán độc lập trước khi trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành có đúng không?

Lập website bán thẻ điện thoại có phải đăng ký?

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Bảo Sơn (TP. Hải Phòng) có 1 website mua bán thẻ cào nạp tiền điện thoại, cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến. Ông Sơn hỏi, website của ông có phải đăng ký với Bộ Công Thương không?

Phòng chuyên môn của huyện được thẩm định thiết kế, dự toán?

(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Văn Thơ (Ninh Bình) hỏi: Dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật có nguồn vốn ngân sách xã thì xã được phê duyệt trong trường hợp nào? Công trình do cấp xã là chủ đầu tư, phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và Sở Xây dựng thẩm định dự án, vậy UBND cấp huyện thực hiện chức năng như thế nào?

Bổ sung hạng mục trong hợp đồng liên danh thế nào?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định, việc ký kết phụ lục hợp đồng về bổ sung hạng mục công việc trong thời hạn hợp đồng vẫn còn có hiệu lực thì cần được thống nhất và ký kết bởi đại diện/cá nhân được ủy quyền của các bên tham gia hợp đồng.

Trường hợp nào có thể coi là gói thầu mua sắm hàng hoá?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp gói thầu cung cấp thiết bị, lập bản vẽ thiết kế lắp đặt các thiết bị này, tổ chức lắp đặt, đấu nối, chạy thử hoạt động mà giá trị thiết bị thuộc gói thầu chiếm tỷ trọng lớn thì có thể coi đây là gói thầu mua sắm hàng hoá.