Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Nhà đầu tư nước ngoài có thể lập công ty con?

(Chinhphu.vn) - Theo Điều 22 Luật Đầu tư, nhà đầu tư được phép thành lập tổ chức kinh tế theo quy định. Trước khi thành lập, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ và theo các quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành là gì?

(Chinhphu.vn) - Ông Mai Hữu Bằng (tỉnh Bình Dương) hỏi: Hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành là gì? Việc kiểm tra được thực hiện như thế nào? Thời hạn kiểm tra trong bao lâu?

Mua tạm trữ lúa, gạo không phải chính sách thường xuyên

(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh An Giang cho rằng chủ trương thu mua lúa tạm trữ là quyết định đúng đắn, tạo hiệu quả hỗ trợ người nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, cử tri đề nghị nên có kế hoạch thu mua ngay từ đầu vụ và công bố sớm giá sàn, để nông dân an tâm sản xuất.

Có thể yêu cầu nhà thầu kê khai đơn giá chi tiết?

(Chinhphu.vn) - Ông Quảng Hoàng Tùng (TP. Đà Nẵng) hỏi: Nhà thầu chào hàng bảng giá tủ điện nhưng không có giá chi tiết từng hạng mục của tủ điện, khi chấm thầu, chủ đầu tư hỏi đơn giá chi tiết của các hạng mục này thì có bị coi là vi phạm quy định không?

Hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh khối lượng công việc?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Trần Huy Hoàn (Quảng Ninh) trúng thầu công trình Trường phổ thông Dân tộc nội trú, hình thức hợp đồng trọn gói. Khi thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư yêu cầu tính lại khối lượng trong hồ sơ mời thầu. Ông Hoàn hỏi, chủ đầu tư làm như vậy có đúng quy định không?

Thực hiện hay không thực hiện thủ tục hải quan?

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Armapex Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) là doanh nghiệp chế xuất, muốn mua nguyên liệu từ công ty nước ngoài. Công ty nước ngoài này có chi nhánh tại Việt Nam và chỉ định công ty ở Việt Nam giao hàng. Chi nhánh của công ty nước ngoài ở Việt Nam cũng là doanh nghiệp chế xuất.

Có thể gửi tài liệu chứng minh năng lực sau khi đóng thầu

(Chinhphu.vn) – Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự

(Chinhphu.vn) - Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự; khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được hưởng nguyên lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật.

Phê duyệt loại hợp đồng không phù hợp gói thầu có thể bị phạt tiền

(Chinhphu.vn) – Theo quy định hiện hành, hành vi phê duyệt hình thức hợp đồng, phương thức đấu thầu, thời gian thực hiện hợp đồng không phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu có thể bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Được xác minh năng lực nhà thầu trước khi ký hợp đồng

(Chinhphu.vn) - Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư, bên mời thầu tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.