Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ
Cập nhật Thứ năm, 15 / 03 / 2019 15:08 PM
  • Tên chính thức: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
  • Thủ đô : Washington D.C
  • Quốc khánh: 4/7
  • Diện tích: 9.826.630 km2
  • Dân số: 318.892.103 (dự kiến 7/2015)
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh 82,1%, Tây Ban Nha 10,7 %, hệ ngôn ngữ Ấn Âu 3,8%, Châu Á và các đảo trên Thái Bình Dương 2,7%, ngôn ngữ khác 0,7%
  • Đơn vị tiền tệ: Đôla Mỹ (USD), 1 USD = 22.350 VNĐ (năm 2016)
  • Thể chế: Cộng hoà Liên bang
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo