Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Người nào đứng tên chủ tài khoản của công ty?

Đối với người giữ chức danh, chức vụ tại công ty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 97/2015/NĐ-CP quy định, người được bổ nhiệm Chủ tịch công ty không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Giám đốc tại tập đoàn, tổng công ty, công ty mình và các doanh nghiệp khác.

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không gồm thời gian thẩm định, phê duyệt

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Nghỉ việc được trả 50% lương tối thiểu vùng có đúng không?

Bạn đọc có email nhaphuongx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi được nghỉ 1 tháng do công ty không có việc làm. Trong tháng nghỉ đó tôi được trả 50% lương tối thiểu vùng và được công ty đóng BHXH. Việc công ty trả 50% lương có đúng quy định pháp luật lao động không?

Thời gian nâng bậc lương lần sau khi tuyển dụng vào viên chức

Bà Trần Thị Hương làm việc theo chế độ hợp đồng tại UBND huyện, được xếp lương hệ số 2,34 (trình độ đại học) từ tháng 1/2017. Tháng 12/2017, được xét tuyển vào viên chức tại một đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục hưởng lương hệ số 2,34.

Nghỉ hưu do tinh giản biên chế có được chi trả BH thất nghiệp?

Nghỉ hưu do tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP có được chi trả bảo hiểm thất nghiệp? Câu hỏi của bạn đọc chế độ chi trả bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ hưu do tinh giản biên chế sẽ được chuyên gia tư vấn như sau.

Có được nộp nội quy lao động bằng song ngữ?

Bạn đọc có email lananhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Có quy định nào không cho doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động bằng song ngữ mà chỉ dùng tiếng Việt không?

Cách tính chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương đề nghị được giải đáp về việc áp dụng hệ số điều chỉnh khi tính chi phí quản lý với Ban quản lý sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc và công trình tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đi nước ngoài định cư, có được hưởng thừa kế của cha mẹ?

Bạn đọc có email hoaisaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi sắp đi định cư ở nước ngoài. Khi tôi đi thì có bị xoá tên khỏi hộ khẩu không? Nếu bị xoá tên khỏi hộ khẩu, mai mốt nếu bán nhà của cha mẹ, tôi có được thừa hưởng một phần không?

Chủ đầu tư được quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu?

Chủ đầu tư là người có trách nhiệm quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án. Trong trường hợp phức tạp, chủ đầu tư quyết định xử lý tình huống sau khi có ý kiến của người có thẩm quyền.

Nhà thầu nước ngoài có được tuyển lao động là người nước ngoài không?

Bạn đọc có địa chỉ: tuananhxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc cho một văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài để thực hiện dự án xây dựng tại Việt Nam. Hiện tại, văn phòng tôi muốn tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài vào làm việc. Xin hỏi, văn phòng điều hành của chúng tôi có được sử dụng lao động nước ngoài vào làm việc không?