Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Ghi tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thế nào?

Bạn đọc có địa chỉ huynguyenxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi sản xuất nước mắm và đang thiết kế nhãn để sản phẩm ra thị trường Việt Nam. Xin hỏi, quy định của pháp luật về ghi thông tin tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa như thế nào?

Cán bộ không chuyên trách cấp xã có được công tác phí?

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Phú Yên, chế độ phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn thấp, đồng thời không được hưởng công tác phí khi đi công tác. Cử tri đề nghị xem xét, sửa đổi Thông tư số 40/2017/TT-BTC theo hướng cho đối tượng này được hưởng chế độ công tác phí khi đi công tác để hỗ trợ một phần chi phí khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian nghỉ thai sản giáo viên có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Bà Trần Hường (tỉnh Bắc Giang) hỏi, giáo viên công tác, giảng dạy ở các trường học gồm THCS, dân tộc nội trú, tiểu học, mầm non... ở các xã không phải vùng kinh tế-xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn thì trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề giáo không? Theo văn bản nào?

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt

Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định. Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt.

Kế toán trường học có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng?

Bà Trần Thanh Thủy công tác tại trường THCS, trúng tuyển viên chức từ tháng 12/2006, được phân công làm kế toán, được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán hệ số 0,1. Bà Thủy hỏi kế toán trường học có được bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng không? Nếu được thì cơ quan nào ra quyết định bổ nhiệm?

Đăng ký chuyển nơi hưởng lương hưu thế nào?

Bạn đọc có email phuonghaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bố tôi hiện tại đang hưởng lương hưu tại Bắc Kạn. Sắp tới, bố tôi dự định chuyển về sinh sống cùng các con tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để đăng ký chuyển nơi hưởng lương hưu, bố tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và tiến hành thủ tục thế nào?

Trực ca ngày lễ, tết được hưởng lương thế nào?

Ông Nguyễn Trần Văn Tám (Cần Thơ) là lực lượng trực ca (bao gồm vận hành và bảo vệ), làm việc tại Công ty Nhiệt Điện Cần Thơ, phải trực liên tục 24/7 không kể thứ 7, chủ nhật hay lễ, tết, làm 3 ngày được nghỉ 2 ngày.

Công bố sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường, cần thủ tục gì?

Bạn đọc có email tramanhxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh­ vực mỹ phẩm. Hiện tại, chúng tôi đang muốn công bố sản phẩm ra thị trường. Để công bố sản phẩm ra thị trường, công ty tôi cần thực hiện thủ tục như thế nào?

Bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp trong mùa dịch

Cơ quan Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020.

Có gì khác nhau giữa tạm hoãn hợp đồng và nghỉ không lương?

Ông Đồng Minh Phương hỏi quy định về người lao động nghỉ không hưởng lương và tạm hoãn hợp đồng lao động giống và khác nhau gì?