Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Gói thầu có sự tham gia của cộng đồng, chọn nhà thầu thế nào?

Đơn vị của ông Trần Quang Tuấn (Lạng Sơn) có 1 dự án giao thông thuộc cơ chế đặc thù đang đến bước lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Chủ đầu tư đã thực hiện thông báo mời thầu từ cộng đồng theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Có phải lập lại đánh giá tác động môi trường khi tách dự án?

Công ty ông Nguyễn Việt Hùng có 1 dự án nhóm A đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đó. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan công ty ông chia dự án nhóm A nói trên thành 2 dự án nhóm B.

Các mức phụ cấp ưu đãi nghề tại cơ sở y tế

Ông Nguyễn Phi Hùng (Quảng Ngãi) làm công việc trực tiếp kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm. Mã ngạch kỹ sư V.05.02.07.

Nước sạch sản xuất ra của Công ty thì giá tính thuế GTGT như thế nào?

Giải đáp vướng mắc về giá tính thuế GTGT đối với nước sạch sản xuất ra của Công ty.

Ai trả trợ cấp cho người lao động bị tai nạn?

Chỉ trong trường hợp tai nạn "do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn" thì người sử dụng lao động mới có trách nhiệm trợ cấp cho người lao động.

Căn cứ giao, điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp

Việc giao biên chế sự nghiệp, điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, được quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Hạch toán số tiền do doanh nghiệp đề xuất trong hồ sơ dự thầu (M3) vào khoản mục nào trên BCTC?

Giải đáp vướng mắc về hạch toán số tiền do doanh nghiệp đề xuất trong hồ sơ dự thầu (M3) trên BCTC.

Doanh nghiệp cần hồ sơ gì để có thể đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Giải đáp vướng mắc về hồ sơ đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Dự án hạ tầng khu công nghiệp có cần giấy phép môi trường?

Công ty của bà Như Quỳnh (Đà Nẵng) là chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Dự án trước đây có diện tích là 650 ha và đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2019.

Chính sách thuế áp dụng đối với trường hợp USB bị lỗi do nhà sản xuất, công ty đổi trả hàng nhập khẩu?

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế áp dụng đối với trường hợp USB bị lỗi do nhà sản xuất, công ty đổi trả hàng nhập khẩu.