Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Phòng chuyên môn của huyện được thẩm định thiết kế, dự toán?

(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Văn Thơ (Ninh Bình) hỏi: Dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật có nguồn vốn ngân sách xã thì xã được phê duyệt trong trường hợp nào? Công trình do cấp xã là chủ đầu tư, phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và Sở Xây dựng thẩm định dự án, vậy UBND cấp huyện thực hiện chức năng như thế nào?

Điều kiện được tính thời gian công tác có đóng BHXH

(Chinhphu.vn) – Ông Phan Hiển Đạt (Cần Thơ) tham gia quân đội trong khoảng thời gian từ tháng 10/1978-11/1982, phục viên tháng 12/1982. Tháng 1/1983, ông làm việc tại Công ty Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ và thôi việc vào 7/1994, được giải quyết trợ cấp 1 lần.

Hướng dẫn xác định mức lương nhân công xây dựng

(Chinhphu.vn) – Bộ Xây dựng đã có văn bản giải đáp một số thắc mắc về việc áp dụng mức lương đầu vào làm căn cứ xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Bổ sung hạng mục trong hợp đồng liên danh thế nào?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định, việc ký kết phụ lục hợp đồng về bổ sung hạng mục công việc trong thời hạn hợp đồng vẫn còn có hiệu lực thì cần được thống nhất và ký kết bởi đại diện/cá nhân được ủy quyền của các bên tham gia hợp đồng.

Các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Lưu làm Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật, Chi cục Đo lường chất lượng tỉnh Lai Châu từ tháng 1/2010 đến tháng 7/2015. Tháng 8/2015, bà được điều động về làm chuyên viên Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. Bà Lưu hỏi, bà có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không?

Công chức xã đã có thời gian đóng BHXH xếp lương thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Trương Văn Xuyên công tác tại Tổng công ty Xây dựng Thăng Long từ tháng 5/2003, đóng BHXH bắt buộc được 11 năm 4 tháng, trong đó, từ tháng 5/2003 đến tháng 12/2008, đóng BHXH theo mức lương công nhân; từ tháng 1/2009 đến tháng 8/2014, đóng BHXH theo lương kỹ sư cầu bậc 1/8, hệ số 2,34.

Trường hợp nào có thể coi là gói thầu mua sắm hàng hoá?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp gói thầu cung cấp thiết bị, lập bản vẽ thiết kế lắp đặt các thiết bị này, tổ chức lắp đặt, đấu nối, chạy thử hoạt động mà giá trị thiết bị thuộc gói thầu chiếm tỷ trọng lớn thì có thể coi đây là gói thầu mua sắm hàng hoá.

Khoản thu trông giữ xe có phải nộp ngân sách?

(Chinhphu.vn) – Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, là khoản thu không thuộc ngân sách Nhà nước.

Công việc phát sinh ngoài hợp đồng thanh toán thế nào?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký và khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng

Bộ Xây dựng giải đáp một số vướng mắc về hợp đồng xây dựng

(Chinhphu.vn) – Trường hợp nào được điều chỉnh hợp đồng xây dựng? Xác định lại đơn giá hợp đồng thế nào? Chủ đầu tư và nhà thầu có thể thỏa thuận kéo dài tiến độ hợp đồng thi công?... Bộ Xây dựng trả lời một số thắc mắc liên quan đến hợp đồng xây dựng.