Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hội đồng Doanh Nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD)

Thứ năm, 01-01-2015 | 11:39:00 AM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC DIỄN ĐÀN VÀ HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP »Hội đồng Doanh Nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)

 

Điện thoại: 024 3574 4002

Fax: 024 3577 2699

Website: http://vbcsd.vn/

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024 3574 4002 - Ext: 102

Fax:

 

Ý kiến bạn đọc (0)