Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam

Thứ năm, 01-01-2015 | 03:19:00 AM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC CƠ QUAN CỦA BAN CHẤP HÀNH »Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam
 
Điện thoại: 024 35742022 - Ext 339/211

Fax: 024 35742023/ 35746937

Lãnh đạo đơn vị
 
Bà Mai Thị Diệu Huyền - Phó Trưởng ban, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax:

 

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Trưởng ban, Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax:

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)