Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hội Đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

Thứ năm, 01-01-2015 | 20:30:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CÁC CƠ QUAN CỦA BAN CHẤP HÀNH »Hội Đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

 

Điện thoại:

Fax:

Lãnh đạo đơn vị
Ông Hoàng Quang Phòng - Tổng Thư Ký

Địa chỉ cơ quan: Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35771331/35742022 - Ext: 243

Fax:

 

 

Ý kiến bạn đọc (2)