Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Hy Lạp
Cập nhật Thứ năm, 18 / 01 / 2019 23:36 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Hy Lạp ( Hellenic Republic)
  • Thủ đô : Athens
  • Quốc khánh: 25/03
  • Diện tích: 131.957 km2
  • Dân số: 10.7 triệu người (ước tính đến tháng 7/2017) 99% dân số là người Hy Lạp, 1% còn lại là người nước ngoài.
  • Ngôn ngữ: 99% dân số Hy Lạp nói tiếng Hy Lạp, chỉ có 1% dân số nói các thứ tiếng khác, trong đó có tiếng Anh và tiếng Pháp.
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Euro (EUR)
  • Thể chế: Thể chế Cộng hòa
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo