Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Infographic: 99% doanh nghiệp đánh giá dịch vụ công trực tuyến có ích hoặc rất có ích

Thứ sáu, 23-07-2021 | 15:24:00 PM GMT+7 Bản in
Theo kết quả khảo sát 4.466 doanh nghiệp về tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2020 do Bộ Công thương tiến hành, 99% doanh nghiệp từng sử dụng đã đánh giá dịch vụ công trực tuyến là có ích hoặc rất có ích.
 
Theo TTXVN/Thời báo tài chính Việt nam
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-07-23/infographic-99-doanh-nghiep-danh-gia-dich-vu-cong-truc-tuyen-co-ich-hoac-rat-co-ich-107902.aspx

Ý kiến bạn đọc (0)