Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Infographics: Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Thứ hai, 17-06-2024 | 09:13:00 AM GMT+7 Bản in
Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là gần 663.807 tỷ đồng bao gồm: vốn ngân sách trung ương là 231.458 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 432.348,9 tỷ đồng.

Theo Thời báo tài chính

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/infographics-ke-hoach-dau-tu-von-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2024-153040.html

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)