Quý I/2022, kết nối 100% thủ tục hành chính nông nghiệp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Ông Nguyễn Xuân Ân - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh

Đó là thông tin tại Hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức chiều ngày 11/1/2022.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ân - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN&PTNT), cho biết năm 2021, Bộ NN&PTNT đã kiểm soát quy định thủ tục hành chính đối với 16 dự thảo nghị định, thông tư; thẩm định quy định thủ tục hành chính đối với 5 dự thảo thông tư; công bố, công khai thủ tục hành chính đối với 10 quyết định; cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 119 thủ tục hành chính; công bố bãi bỏ 58 thủ tục hành chính.

Đồng thời, Bộ NN&PTNT đã thực hiện cập nhật trên phần mềm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ với 159 quy định về thủ tục hành chính, 17 quy định về chế độ báo cáo, 423 quy định về yêu cầu điều kiện, 227 quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn, 1.768 quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Cùng với đó, rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh là 429/2.559 quy định, đạt 16,76%; cắt giảm 13,2% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ NN&PTNT với số tiền tiết kiệm gần 219 tỷ đồng.

Trong công tác hiện đại hóa hành chính, Bộ NN&PTNT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ, triển khai xây dựng, hoàn thiện Kiến trúc chính phủ điện tử của bộ phiên bản 2.0; hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của bộ, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. 100% các văn bản đã được ký số, gửi, nhận trên phần mềm văn phòng điện tử và trục liên thông văn bản quốc gia.

Để nâng cấp Cổng Dịch vụ công của bộ và phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, Bộ NN&PTNT đã tích hợp giải pháp chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ vào phần mềm xử lý chuyên ngành cho các đơn vị xử lý nghiệp vụ; xây dựng 26 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến giúp giải quyết hơn 13.000 hồ sơ.

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, bộ này đã thực hiện triển khai kết nối 29/33 thủ tục hành chính tại 7 đơn vị thuộc bộ. Đến nay, đã cấp phép điện tử hơn 1,4 triệu hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Dự kiến trong quý I/2022 sẽ hoàn thành kết nối 100% các thủ tục hành chính thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo chỉ đạo của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Ông Nguyễn Xuân Ân cho biết, năm 2022, Bộ NN&PTNT tăng cường, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; số hóa kết quả thủ tục hành chính nâng cao tính công khai, minh bạch rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

Cùng với đó, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phạm vi quản lý của bộ.

Bộ cũng tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đặc biệt là nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, phát hiện và xử lý mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định.

Các đơn vị cũng theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như: quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, xử lý vi phạm hành chính..../.