Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khiếu nại Quyết định số 283/QĐ-HQHN ngày 30/3/2020 của Cục Hải quan Tp. Hà Nội ấn định thuế đối với mặt hàng nhập khẩu “Thực phẩm bổ sung Alasska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”. Kiến nghị: Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét cụ thể các nội dung Đơn Khiếu nại về việc phân loại mã HS 1517.90.90 cho mặt hàng “Thực phẩm bổ sung Alasska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9, làm việc với Tổ chức Hải quan Quốc tế để xác định chính xác mã HS được áp dụng để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam; Đồng thời yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hà Nội hủy bỏ Quyết định ấn định thuế số 283/QĐ-HQHN ngày 30/3/2020

Thứ hai, 23-10-2020 | 11:39:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Khiếu nại Quyết định số 283/QĐ-HQHN ngày 30/3/2020 của Cục Hải quan Tp. Hà Nội ấn định thuế đối với mặt hàng nhập khẩu “Thực phẩm bổ sung Alasska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”. Kiến nghị: Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét cụ thể các nội dung Đơn Khiếu nại về việc phân loại mã HS 1517.90.90 cho mặt hàng “Thực phẩm bổ sung Alasska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9, làm việc với Tổ chức Hải quan Quốc tế để xác định chính xác mã HS được áp dụng để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam; Đồng thời yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hà Nội hủy bỏ Quyết định ấn định thuế số 283/QĐ-HQHN ngày 30/3/2020

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần thương mại Polvita (mã số doanh nghiệp 0101628520) (Lô B7&B8, ngách 1 ngõ 187 Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội)

Công văn: 1882/PTM -KHTH, Ngày: 16/10/2020

Nội dung kiến nghị:

Công ty cổ phần thương mại Polvita cho rằng Việt Nam với tư cách là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) thì việc phân loại hàng hóa phải phù hợp và thống nhất với thông lệ quốc tế và đã được quốc tế ghi nhận. Ngoài ra trong khuôn khổ hợp tác hải quan của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean), các doanh nghiệp có kỳ vọng chính đáng rằng các quốc gia thành viên khi áp dụng chung biểu thuế hải quan hài hòa (AHTN) sẽ phân loại một cách nhất quán cùng một mã HS cho cùng một mặt hàng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính; Tổng cục Hải Quan

Công văn: 2867/QĐ - TCHQ, Ngày: 04/11/2020

Nội dung trả lời:

Đã trả lời ở Quyết định số 2867/QĐ - TCHQ ngày 04/11/2020

Ý kiến bạn đọc (0)