Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khung giá đất sản xuất đều thấp hơn giá đất thương mại

Thứ ba, 06-12-2016 | 16:10:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Phản hồi kiến nghị của ông Trương Hữu Chí, Chủ tịch Viện Cơ điện tử MICIE về giá thuê đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay, khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ đều thấp hơn khung giá đất thương mại, dịch vụ tại cả vùng nông thôn và đô thị.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, ông Trương Hữu Chí, Chủ tịch Viện Cơ điện tử MICIE đề nghị Chính phủ xem xét để đơn giá giao thuê đất cho sản xuất thấp hơn giao thuê đất làm thương mại, dịch vụ từ 10% đến 20%.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại Điều 5 Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất thì khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

Theo quy định tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP nêu trên, khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ đều thấp hơn khung giá đất thương mại, dịch vụ tại cả vùng nông thôn và đô thị.

Ví dụ, đối với đô thị loại I tại vùng đồng bằng sông Hồng thì giá tối đa của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thấp hơn giá tối đa của loại đất thương mại, dịch vụ là 25% (giá đất thương mại, dịch vụ là 60.800.000 đồng, giá sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ là 45.600.000 đồng).

Theo quy định của pháp luật đất đai, giá đất tính thu tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất phải bảo đảm đúng nguyên tắc quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai và theo các phương pháp xác định giá đất quy định tại Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định và được xác định tại thời điểm có quyết định cho thuê đất.

Theo Chinhphu.vn

 

Ý kiến bạn đọc (0)