Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam không gây khó khăn thêm cho khối doanh nghiệp cảng biển Việt Nam bằng quy định giảm thêm 30% giá sàn dịch vụ bốc dỡ container trong khung giá quy định. Đề nghị xem xét giải pháp hỗ trợ áp dụng cho doanh nghiệp nói chung tham gia chuỗi cung ứng phân phối tiêu dùng và xuất nhập khẩu, những doanh nghiệp chủ hàng xuất nhập khẩu lớn đang gặp khó khăn trong duy trì sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh.

Thứ năm, 01-06-2020 | 15:55:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam không gây khó khăn thêm cho khối doanh nghiệp cảng biển Việt Nam bằng quy định giảm thêm 30% giá sàn dịch vụ bốc dỡ container trong khung giá quy định. Đề nghị xem xét giải pháp hỗ trợ áp dụng cho doanh nghiệp nói chung tham gia chuỗi cung ứng phân phối tiêu dùng và xuất nhập khẩu, những doanh nghiệp chủ hàng xuất nhập khẩu lớn đang gặp khó khăn trong duy trì sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội cảng biển Việt Nam

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT đã hỗ trợ thêm cho hãng tàu biển nước ngoài, trên thực tế đã được hưởng lợi hàng triệu USD mỗi năm từ sai biệt giữa phí THC thu của chủ hàng Việt Nam và giá dịch vụ bốc dỡ container trả cho cảng theo khung giá sàn quá thấp trong nhiều năm qua.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông vận tải

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)