Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị chính sách ưu đãi doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Đồng Tháp và hỗ trợ lãi suất cho vay đối với nông dân và doanh nghiệp ngành sản xuất và chế biến thủy hải sản

Thứ năm, 13-01-2017 | 11:03:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị chính sách ưu đãi doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Đồng Tháp và hỗ trợ lãi suất cho vay đối với nông dân và doanh nghiệp ngành sản xuất và chế biến thủy hải sản

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Hùng Cá (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp)

Công văn: , Ngày: 13/01/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH Hùng Cá có 03 Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh với công suất chế biến 450 tấn cá nguyên liệu / ngày, 01 Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản với công suất 800 tấn thành phẩm / ngày và 01 Nhà máy chế biến bột cá, dầu cá với công suất 300 tấn phụ phẩm / ngày, Công ty có vùng nuôi cá tra hơn 750ha và hiện đang tạo việc làm cho trên 5.000 lao động tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.

Dự kiến tới cuối năm 2017, Công ty TNHH Hùng Cá sẽ hoàn thành xây dựng 01 kho lạnh có sức chứa 10.000 tấn thành phẩm để bảo quản sản phẩm nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.

Để tạo thuận lợi, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Hùng Cá xin gửi đến Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn một số kiến nghị sau:

  1. Đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến xuất khẩu cá tra được hưởng các chính sách ưu đãi như các doanh nghiệp chế biến và dự trữ lúa gạo được hưởng hiện tại.
  2. Đề nghị hỗ trợ về lãi suất cho các hộ nông dân/ doanh nghiệp nuôi cá tra và các doanh nghiệp chế biến theo gói “Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn”.
  3. Xem xét các chính sách để doanh nghiệp ở Đồng Tháp nói chung và Công ty TNHH Hùng Cá nói riêng được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, áp dụng Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp và Thông tư số 02/2016/TT-BNNPTNT ngày 22/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ.

Hiện nay hầu hết người lao động trong các doanh nghiệp chế biến cá tra, hải sản, lúa gạo chưa có đủ nhà ở, không có đất canh tác, đời sống nhiều khó khăn. Vì vậy, Công ty TNHH Hùng Cá và các doanh nghiệp mong muốn được hưởng các chính sách hỗ trợ để có thể chăm lo tốt hơn chất lượng cuộc sống cho người lao động.


Đơn vị phản hồi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)