Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị có phương án cấp bách sửa chữa cầu Đoan Hùng km 111+812, quốc lộ 2 tỉnh Phú Thọ để tháo gỡ khó khăn cho các DN hoạt động có liên quan lưu thông qua cầu Đoan Hùng.

Thứ tư, 02-10-2020 | 09:05:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị có phương án cấp bách sửa chữa cầu Đoan Hùng km 111+812, quốc lộ 2 tỉnh Phú Thọ để tháo gỡ khó khăn cho các DN hoạt động có liên quan lưu thông qua cầu Đoan Hùng.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang

Công văn: 1577/PTM - KHTH, Ngày: 22/09/2020

Nội dung kiến nghị:

 Việc sửa chữa cầu Đoan Hùng bắc qua Sông Chảy tại km 111+812 quốc lộ 2 tỉnh Phú Thọ quá chậm chạp làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD, đời sống của các DN và người dân ở đia bàn lân cận các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang.

Chi tiết kiến nghị tại đường link: https://tinyurl.com/nq35knT8-7

 


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông Vận tải

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (1)