Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị năm 2021 thu phí bảo trì đường bộ thông qua xăng, dầu để đảm bảo công bằng cho tất cả người dân và DN có xe.

Thứ sáu, 01-06-2020 | 09:32:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị năm 2021 thu phí bảo trì đường bộ thông qua xăng, dầu để đảm bảo công bằng cho tất cả người dân và DN có xe.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Trong lĩnh vực phục vụ nông nghiệp thì có có chế cấp bù


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông vận tải

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)