Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị nâng chiều cao thông thuyền của thiết kế cầu bắc qua sông Văn Úc trong Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường quốc lộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, do theo thiết kế chiều cao thông thuyền giới hạn các tầu có trọng tải trên 5.000DWT

Chủ nhật, 15-12-2016 | 11:04:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị nâng chiều cao thông thuyền của thiết kế cầu bắc qua sông Văn Úc trong Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường quốc lộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, do theo thiết kế chiều cao thông thuyền giới hạn các tầu có trọng tải trên 5.000DWT

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH thương mại Khiên Hà (huyện An Lão, Tp. Hải Phòng); Công ty CP đóng tàu Thái Bình Dương

Công văn: , Ngày: 14/12/2016

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH thương mại Khiên Hà là doanh nghiệp trên địa bàn huyện An Lão, Hải Phòng, kinh doanh sản xuất ngành nghề đóng tầu và cấu kiện nổi. Nhà máy đóng tầu của Công ty đặt tại hạ lưu cầu Khuế. Hiện tại, Công ty đang tiến hành công tác sửa chữa, hoán cải và đóng mới nhiều loạt tầu có tải trọng 12.000 DWT, chiều cao toàn tàu là 36,8m và sẽ hướng tới đóng tàu tải trọng lên tới 56.000 DWT với chiều cao lớn nhất là 42,5m.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng tuyến đường bộ ven biển, UBND thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 phê duyệt đề xuất Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, trong đó có một cây cầu qua sông Văn Úc với chiều cao thông thuyền đang tính là 80m x 25m. Với chiều cao như vậy, tương đương với cầu Bính, sẽ chỉ ra vào được các tàu có trọng tải 5.000 DWT, còn những tàu lớn hơn không ra vào được.

Trong quá trình theo dõi về Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, Công ty Khiên Hà đã nhiều lần gửi công văn tới các Bộ, Sở, Ngành và lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng kiến nghị về chiều cao thông tàu. Mong muốn của Công ty là thiết kế tĩnh không cầu qua sông được bắc cao hơn để tạo điều kiện cho tàu có tải trọng lớn ra vào được thuận tiện. Nếu vẫn giữ thiết kế cầu ở độ cao 25m, cầu sẽ chặn các tàu có tải trọng trên 5.000 DWT, vô hình chung sẽ ngăn Nhà máy đóng tàu đóng các loại tàu tải trọng lớn hơn, giới hạn quy mô phát triển sản xuất của Nhà máy và có thể dẫn tới làm cho Công ty phá sản.

Công ty TNHH thương mại Khiên Hà đề nghị điều chỉnh chiều cao thông tầu của cầu bắc qua sông Văn Úc trong thiết kế của Dự án để không ảnh hưởng đến Nhà máy đóng tàu, đảm bảo để Công ty tiếp tục phát triển sản xuất, tạo việc làm cho hơn 400 cán bộ nhân viên và hơn nữa, khai thác hết được tiềm năng của 32km sông Văn Úc.


Đơn vị phản hồi: UBND Thành phố Hải Phòng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (2)