Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị sửa đổi quy định về mã số mã vạch nước ngoài trên hàng xuất khẩu tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP. - Kiến nghị; Bổ sung yêu cầu Bãi bỏ quy định về mã số mã vạch nước ngoài cho hàng XK tại nghị định 74/2018/NĐ-CP

Thứ hai, 12-11-2020 | 09:42:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị sửa đổi quy định về mã số mã vạch nước ngoài trên hàng xuất khẩu tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP. - Kiến nghị; Bổ sung yêu cầu Bãi bỏ quy định về mã số mã vạch nước ngoài cho hàng XK tại nghị định 74/2018/NĐ-CP

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VASEP

Công văn: 2057/PTM - KHTT, Ngày: 05/11/2020

Nội dung kiến nghị:

Ngày 09/6/2020, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 3776/TCHQ-GSQL về việc sử dụng mã số mã vạch nước ngoài đối với hàng xuất khẩu, yêu cầu các Cơ quan Hải quan không kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến mã số mã vạch nước ngoài trên hàng xuất khẩu. Biện pháp trước mắt này thực sự có ý nghĩa giúp doanh nghiệp thủy sản nói riêng và cộng đồng các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung tháo gỡ được các bất cập lớn khi không bị xử phạt vì quy định kể trên. Tuy nhiên tại Mục IV Phụ lục II của Quyết định số 1258/QĐ-TTg ký ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 đã giao cho Bộ Khoa học và công nghệ sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP trong Quý III/2020 nhưng trong yêu cầu sửa đổi không có nội dung về mã số mã vạch nước ngoài cho hàng thủy sản xuất khẩu


Đơn vị phản hồi: Bộ Khoa học & Công nghệ

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)