Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị về bất hợp lý trong chính sách thuế xuất khẩu và mức thuế suất áp dụng cho mặt hàng nguyên liệu nhựa thông thô (chưa qua chế biến) xuất khẩu sang Trung Quốc

Thứ sáu, 13-01-2017 | 11:01:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị về bất hợp lý trong chính sách thuế xuất khẩu và mức thuế suất áp dụng cho mặt hàng nguyên liệu nhựa thông thô (chưa qua chế biến) xuất khẩu sang Trung Quốc

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh

Công văn: , Ngày: 13/01/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh là doanh nghiệp chế biến nhựa thông lớn nhất Việt Nam với sáu dây chuyền chế biến có công suất trên 45.000 tấn nhựa thông/ năm với trên 98% số lượng sản phẩm được chế biến từ nhựa thông là xuất khẩu trực tiếp. Ngoài khai thác, thu mua nhựa gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn nguyên liệu tại các địa phương có rừng thông trên cả nước, Công ty còn xúc tiến nhập khẩu nguyên liệu nhựa thô chưa qua chế biến từ nhiều nước khác về phục vụ sản xuất. 

Hiện tại, Công ty đang nhập khẩu nguyên liệu nhựa thông thô xuất xứ từ các nước ASEAN với mức thuế 5% thuế VAT, nhập khẩu nguyên liệu nhựa thông thô xuất xứ từ các nước khác như Srilanka, Nicaragua, Brazil với các mức thuế 5% thuế VAT và 5% thuế nhập khẩu.

Việc phải nhập nguyên liệu từ nguồn ngoài nước là do số lượng nhựa thông có nguồn trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp chế biến. Các doanh nghiệp chế biến nhựa thông nói chung và Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh nói riêng bắt buộc phải thông qua nhập khẩu để đảm bảo duy trì ổn định về sản xuất và phát triển. Song trên thực tế điều tra của doanh nghiệp, hàng năm lại có khoảng hơn 10.000 tấn nguyên liệu nhựa thông (chủ yếu là nhựa thông Mã Vĩ) ở các tỉnh phía Bắc được bán sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch tại cửa khẩu Chi Ma – Lạng Sơn chỉ với thuế suất 0% xuất khẩu. Đây là một nghịch lý trong công tác điều hành quản lý xuất nhập khẩu của Nhà nước.

Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh xin được đặt câu hỏi với Bộ Tài chính như sau: Theo quy định về chính sách xuất nhập khẩu và hiệp định thương mại của Việt Nam với các nước, mặt hàng nhựa thông thô chưa qua chế biến do các thương lái Việt Nam và Trung Quốc sang Việt Nam mua bán và vận chuyển về Trung Quốc hàng năm qua các cửa khẩu có phải nộp thuế xuất khẩu hay không và mức thuế suất của thuế xuất khẩu mặt hàng này chính thức là bao nhiêu? Nếu thuế suất thuế xuất khẩu chỉ mức 0% là không công bằng đối với các doanh nghiệp chế biến nhựa thông trong nước đang phải nộp mức thuế cao cho nhập khẩu nguyên liệu.

Công ty tạm tính, nếu mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5% thì với khoảng 10.000 tấn nhựa thô xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, sẽ tăng thu cho Ngân sách hàng chục tỉ đồng. Đồng thời, mức thuế suất của thuế xuất khẩu cũng sẽ bảo hộ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến nhựa thông trong nước, tạo nền tảng để các doanh nghiệp có điều kiện đầu tư công nghệ cao sản xuất các sản phẩm sau Tủng Hương mà hiện tại 100% đang phải nhập khẩu.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)