Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị về Hiệp định vận tải đường thủy Việt Nam – Campuchia: Đề nghị cơ quan thường trực hiệp định thông báo chính thức tới các cơ quan năng liên quan, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực phạm vi tuyến VTT Việt Nam – Campuchia về hiệu lực và hiệu quả của hiệp định để các cán bộ, công chức khi thực hiện biết và tuân thủ. Đề nghị cơ quan chủ trì Hiệp định là Bộ GTVT phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương rà soát Thông tư 90/2019/TT-BTC và bổ sung lại điều khoản cho phép các PTVT hoạt động trên tuyến Vận tải thủy được quy định tại Hiệp định Việt Nam-Campuchia áp dụng các mức thu phí, lệ phí theo Thông tư 248/2016/TT-BTC như đã thực hiện từ 1/3/2020 trở về trước. Đồng thời thực hiện hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã thu chồng trước đây của doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Đồng thời có ý kiến chỉ đạo các CVHH cà cảng vụ ĐTNĐ khu vực tuyến Vận tải thủy thống nhất phương thức làm việc, đảm bảo việc làm thủ tục cấp phép rời vào cảng chỉ 1 lần, theo đó các khoản phí và lệ phí liên quan sẽ phải nộp 1 lần, theo đúng tinh thần hiệp định. Đề nghị Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát Hải quan chủ trì rà soát và điều chỉnh quy trình kiểm tra hải quan, có biện pháp phối hợp với doanh nghiệp, có biện pháp kiểm tra giám sát phù hợp với thông lệ quốc tế. Ví dụ: Seal điện tử , GPS của tàu. Nhóm liên ngành tạo thuận lợi cho giao thông thủy hiệp định cần tích cực hoạt động, thực hiện đúng nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định 1226/QĐ-TTg là “cơ quan liên bộ ngành thay mặt Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các hiệp định vận tải quốc tế song phương và đa phương trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy”. Giảm bớt các thủ tục, tạo sự thông thoáng, kích thích phát triển giao thương trên tuyến vận tải sông Mekong. Cụ thể, trao đổi với các cơ quan liên quan để thực hiện thời gian mở cửa khẩu (Vĩnh Xương, An Giang, Thường Phước, Đồng Tháp) làm thủ tục cho các phương tiện thủy đến 22h00 hàng ngày thay vì 17h00 như hiện nay, tiến tới thực hiện thủ tục 24/24, có thể thí điểm trước cho các tàu container vận chuyển qua khu vực này.

Thứ hai, 12-11-2020 | 09:46:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị về Hiệp định vận tải đường thủy Việt Nam – Campuchia: Đề nghị cơ quan thường trực hiệp định thông báo chính thức tới các cơ quan năng liên quan, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực phạm vi tuyến VTT Việt Nam – Campuchia về hiệu lực và hiệu quả của hiệp định để các cán bộ, công chức khi thực hiện biết và tuân thủ. Đề nghị cơ quan chủ trì Hiệp định là Bộ GTVT phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương rà soát Thông tư 90/2019/TT-BTC và bổ sung lại điều khoản cho phép các PTVT hoạt động trên tuyến Vận tải thủy được quy định tại Hiệp định Việt Nam-Campuchia áp dụng các mức thu phí, lệ phí theo Thông tư 248/2016/TT-BTC như đã thực hiện từ 1/3/2020 trở về trước. Đồng thời thực hiện hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã thu chồng trước đây của doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Đồng thời có ý kiến chỉ đạo các CVHH cà cảng vụ ĐTNĐ khu vực tuyến Vận tải thủy thống nhất phương thức làm việc, đảm bảo việc làm thủ tục cấp phép rời vào cảng chỉ 1 lần, theo đó các khoản phí và lệ phí liên quan sẽ phải nộp 1 lần, theo đúng tinh thần hiệp định. Đề nghị Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát Hải quan chủ trì rà soát và điều chỉnh quy trình kiểm tra hải quan, có biện pháp phối hợp với doanh nghiệp, có biện pháp kiểm tra giám sát phù hợp với thông lệ quốc tế. Ví dụ: Seal điện tử , GPS của tàu. Nhóm liên ngành tạo thuận lợi cho giao thông thủy hiệp định cần tích cực hoạt động, thực hiện đúng nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định 1226/QĐ-TTg là “cơ quan liên bộ ngành thay mặt Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các hiệp định vận tải quốc tế song phương và đa phương trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy”. Giảm bớt các thủ tục, tạo sự thông thoáng, kích thích phát triển giao thương trên tuyến vận tải sông Mekong. Cụ thể, trao đổi với các cơ quan liên quan để thực hiện thời gian mở cửa khẩu (Vĩnh Xương, An Giang, Thường Phước, Đồng Tháp) làm thủ tục cho các phương tiện thủy đến 22h00 hàng ngày thay vì 17h00 như hiện nay, tiến tới thực hiện thủ tục 24/24, có thể thí điểm trước cho các tàu container vận chuyển qua khu vực này.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam

Công văn: 2057/PTM - KHTT, Ngày: 05/11/2020

Nội dung kiến nghị:

Tuyến vận tải thủy Việt Nam – Campuchia còn một số khó khăn và tồn tại, Bộ trưởng thương mại Campuchia đã gửi thư đến Bộ trưởng Thương mại Việt Nam ngày 10/9/2020 nhằm yêu cầu tạo thuận lợi thúc đẩy giao thương tuyến thủy giữa hai nước, giải tỏa hàng tồn đọng. Trong thời gian tới nếu tuyến thủy không được cải thiện, có thể Campuchia sẽ dịch chuyển cảng đích từ Phompenh về Sihanoukville, nếu điều này xảy ra sẽ kéo tụt giao thương thương mại giữa hai nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ kinh tế, chính trị của hai nước và công ăn việc làm của rất nhiều doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính – Tổng Cục hải quan

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)