Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và yêu cầu sửa đổi các quy định tại Nghị định 24/2012. Ở thời điểm năm 2012, thị trường vàng Việt Nam đã có nhiều bất ổn, tình trạng các cơn sốt giá vàng thường xuyên xảy ra, nên Nghị định 24/2012/NĐ-CP được ban hành vào thời điểm đó là phù hợp và đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên đến nay sau gần 10 năm, thị trường vàng Việt Nam đã cơ bản ổn định và một số đạo luật mới về đầu tư, kinh doanh đã được ban hành theo hướng hội nhập quốc tế nên nhiều quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP hiện đã không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới của Chính phủ. Do đó Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam xin kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước một số nội dung như sau: 1 - Đề nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng: - Ngân hàng Nhà nước sẽ không sản xuất vàng miếng và cũng không nên sử dụng một loại vàng miếng SJC làm thương hiệu độc quyền, mà nên cấp phép cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện để sản xuất vàng miếng và chịu trách nhiệm với thương hiệu của mình theo khối lượng, tiêu chuẩn về chất lượng và trọng lượng đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Bởi vì theo quy định hiện hành (Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh quản lý ngoại hối…) thì Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước, chứ không phải là doanh nghiệp nên việc giao Ngân hàng Nhà nước sản xuất vàng miếng tại Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng là không còn phù hợp vì vàng miếng cũng là hàng hóa. Hơn nữa - Thị trường vàng VN cơ bản đã ổn định, một số luật mới về đầu tư, kinh doanh đã được ban hành theo hướng hội nhập quốc tế nên nhiều quy định tại Nghị định 24 không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới của Chính phủ. - Từ khi có Nghị định 24/2012/NĐ-CP đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ doanh nghiệp nào được nhập khẩu vàng nguyên liệu và Ngân hàng Nhà nước cũng đã ngừng tổ chức đấu thầu vàng miếng từ cuối năm 2013. Do đó hiện nguồn cung vàng miếng trên thị trường đang có tín hiệu rất khan hiếm, nhất là khi giá vàng quốc tế tăng mạnh như thời gian vừa qua. Bởi vậy, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét có thể sản xuất thêm một lượng vàng miếng để cung ứng ra thị trường nhằm cân bằng cung cầu, tránh xảy ra hiện tượng sốt giá vàng trong Ngân hàng Nhà nước trên thế giới, không có ngân hàng trung ương nào đứng ra sản xuất vàng miếng. Vì vậy kính đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét trình Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước nhiệm vụ sản xuất vàng miếng can thiệp thị trường tại Nghị định của Chính phủ về quản lý Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước, mà không thuộc Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng như hiện nay. - Cho phép thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia. Sở dĩ các sàn vàng trước đây tiềm ẩn nhiều rủi ro và gây ra nhiều hệ lụy đối với các nhà đầu tư như vậy là do Việt Nam chưa có hành lang pháp lý đối với loại hình hoạt động mới này. Hơn nữa, các sàn vàng đó “mạnh ai người ấy làm”, chứ chưa giao dịch tập trung tại Sở giao dịch vàng như các quốc gia trên thế giới. Do đó, tình trạng thao túng, làm giá diễn ra phổ biến ngoài sự giám sát, quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. Giao dịch vàng tập trung tại Sở giao dịch vàng là xu thế tất yếu và phổ biến trên thế giới. Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, nên theo Hiệp hội đã đến lúc các cơ quan quản lý cần xem xét sớm vấn đề này. Một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của Sở giao dịch vàng là tạo ra sự liên thông của giá vàng trong nước với giá vàng quốc tế để đảm bảo không tạo ra chênh lệch lớn về giá vàng như hiện nay đồng thời có tính thanh khoản cao, đẩy lùi hoạt động xuất, nhập khẩu lậu vàng đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên để hoạt động của Sở giao dịch vàng phát huy tác dụng và không bị lợi dụng thì cần phải có hành lang pháp lý chặt chẽ, như quy định về tiêu chuẩn, chất lượng vàng, hạn mức giao dịch, tỷ lệ ký gửi, quy trình thanh toán bù trừ; điều kiện thành viên, v.v…

Chủ nhật, 12-11-2020 | 09:31:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và yêu cầu sửa đổi các quy định tại Nghị định 24/2012. Ở thời điểm năm 2012, thị trường vàng Việt Nam đã có nhiều bất ổn, tình trạng các cơn sốt giá vàng thường xuyên xảy ra, nên Nghị định 24/2012/NĐ-CP được ban hành vào thời điểm đó là phù hợp và đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên đến nay sau gần 10 năm, thị trường vàng Việt Nam đã cơ bản ổn định và một số đạo luật mới về đầu tư, kinh doanh đã được ban hành theo hướng hội nhập quốc tế nên nhiều quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP hiện đã không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới của Chính phủ. Do đó Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam xin kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước một số nội dung như sau: 1 - Đề nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng: - Ngân hàng Nhà nước sẽ không sản xuất vàng miếng và cũng không nên sử dụng một loại vàng miếng SJC làm thương hiệu độc quyền, mà nên cấp phép cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện để sản xuất vàng miếng và chịu trách nhiệm với thương hiệu của mình theo khối lượng, tiêu chuẩn về chất lượng và trọng lượng đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Bởi vì theo quy định hiện hành (Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh quản lý ngoại hối…) thì Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước, chứ không phải là doanh nghiệp nên việc giao Ngân hàng Nhà nước sản xuất vàng miếng tại Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng là không còn phù hợp vì vàng miếng cũng là hàng hóa. Hơn nữa - Thị trường vàng VN cơ bản đã ổn định, một số luật mới về đầu tư, kinh doanh đã được ban hành theo hướng hội nhập quốc tế nên nhiều quy định tại Nghị định 24 không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới của Chính phủ. - Từ khi có Nghị định 24/2012/NĐ-CP đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ doanh nghiệp nào được nhập khẩu vàng nguyên liệu và Ngân hàng Nhà nước cũng đã ngừng tổ chức đấu thầu vàng miếng từ cuối năm 2013. Do đó hiện nguồn cung vàng miếng trên thị trường đang có tín hiệu rất khan hiếm, nhất là khi giá vàng quốc tế tăng mạnh như thời gian vừa qua. Bởi vậy, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét có thể sản xuất thêm một lượng vàng miếng để cung ứng ra thị trường nhằm cân bằng cung cầu, tránh xảy ra hiện tượng sốt giá vàng trong Ngân hàng Nhà nước trên thế giới, không có ngân hàng trung ương nào đứng ra sản xuất vàng miếng. Vì vậy kính đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét trình Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước nhiệm vụ sản xuất vàng miếng can thiệp thị trường tại Nghị định của Chính phủ về quản lý Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước, mà không thuộc Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng như hiện nay. - Cho phép thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia. Sở dĩ các sàn vàng trước đây tiềm ẩn nhiều rủi ro và gây ra nhiều hệ lụy đối với các nhà đầu tư như vậy là do Việt Nam chưa có hành lang pháp lý đối với loại hình hoạt động mới này. Hơn nữa, các sàn vàng đó “mạnh ai người ấy làm”, chứ chưa giao dịch tập trung tại Sở giao dịch vàng như các quốc gia trên thế giới. Do đó, tình trạng thao túng, làm giá diễn ra phổ biến ngoài sự giám sát, quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. Giao dịch vàng tập trung tại Sở giao dịch vàng là xu thế tất yếu và phổ biến trên thế giới. Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, nên theo Hiệp hội đã đến lúc các cơ quan quản lý cần xem xét sớm vấn đề này. Một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của Sở giao dịch vàng là tạo ra sự liên thông của giá vàng trong nước với giá vàng quốc tế để đảm bảo không tạo ra chênh lệch lớn về giá vàng như hiện nay đồng thời có tính thanh khoản cao, đẩy lùi hoạt động xuất, nhập khẩu lậu vàng đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên để hoạt động của Sở giao dịch vàng phát huy tác dụng và không bị lợi dụng thì cần phải có hành lang pháp lý chặt chẽ, như quy định về tiêu chuẩn, chất lượng vàng, hạn mức giao dịch, tỷ lệ ký gửi, quy trình thanh toán bù trừ; điều kiện thành viên, v.v…

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội kinh doanh Vàng VN

Công văn: 2057/PTM - KHTT, Ngày: 05/11/2020

Nội dung kiến nghị:

- Thị trường vàng VN cơ bản đã ổn định, một số luật mới về đầu tư, kinh doanh đã được ban hành theo hướng hội nhập quốc tế nên nhiều quy định tại Nghị định 24 không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới của Chính phủ. - Từ khi có Nghị định 24/2012/NĐ-CP đến nay, Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ doanh nghiệp nào được nhập khẩu vàng nguyên liệu và Ngân hàng Nhà nước cũng đã ngừng tổ chức đấu thầu vàng miếng từ cuối năm 2013. Do đó hiện nguồn cung vàng miếng trên thị trường đang có tín hiệu rất khan hiếm, nhất là khi giá vàng quốc tế tăng mạnh như thời gian vừa qua. Bởi vậy, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét có thể sản xuất thêm một lượng vàng miếng để cung ứng ra thị trường nhằm cân bằng cung cầu, tránh xảy ra hiện tượng sốt giá vàng trong khi giá vàng quốc tế tăng mạnh trở lại như thời gian qua.


Đơn vị phản hồi: Ngân hàng Nhà nước

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)