Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị về quy định trùng lắp trong huấn luyện an toàn hóa chất

Thứ sáu, 15-12-2016 | 10:58:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị về quy định trùng lắp trong huấn luyện an toàn hóa chất

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Công văn: , Ngày: 14/12/2016

Nội dung kiến nghị:

Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động tại khu chế xuất và công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh phải thực hiện việc huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục quy định, trong đó có “sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại...” theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Cùng một nội dung yêu cầu huấn luyện như trên, doanh nghiệp phải cho người lao động tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chững nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa chất theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tham gia huấn luyện và được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Công Thương, Cục Hóa chất, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, xem xét lại hai Thông tư nói trên giúp cho việc huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa chất được quy chuẩn, liên thông một đầu mối tránh chồng chéo, trùng lặp về quy định giữa các Bộ và tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, góp phần giảm tải trong thủ tục hành chính.


Đơn vị phản hồi: Bộ Công Thương, Bộ LĐ, TB, XH

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)