Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Lào
Cập nhật Thứ năm, 16 / 04 / 2021 09:55 AM
  • Tên chính thức: Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào
  • Thủ đô : Viên chăn (Vientian)
  • Quốc khánh: 19 tháng 7 (1949)
  • Diện tích: 236,800 km2
  • Dân số: 7.5 triệu người
  • Ngôn ngữ: Lào, Pháp, Anh và một số tiếng dân tộc
  • Đơn vị tiền tệ: kips (LAK); 1 US dollar = 8,2 Kips
  • Thể chế: Lào đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển chế độ Dân chủ Nhân dân, tạo tiền đề để từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo