Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Libya(để ẩn)
Cập nhật Thứ năm, 06 / 05 / 2020 16:41 PM
  • Tên chính thức: Nước Jamahirya Libya Ả Rập Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Vĩ đại
  • Thủ đô : Tripoli (Tarabulus)
  • Quốc khánh: 24/12
  • Diện tích: 1,759,540 km2
  • Dân số: 6,244,174 người (tính đến tháng 7/2014)
  • Ngôn ngữ: Ả-rập, ngôn ngữ thứ hai : Anh và Ý
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Dinar Libya (LYD), 1USD = 1.281 LYD (2014)
  • Thể chế: Libya theo chế độ Chủ nghĩa xã hội
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo