Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Long An trả lời về việc điều chỉnh chính sách hỗ trợ F0, F1

Thứ hai, 20-06-2022 | 11:39:00 AM GMT+7 Bản in
Theo phản ánh của bà Phạm Hồ Ngân Khánh (Long An), nhiều người dân ở thị trấn Hiệp Hoà, huyện Đức Hòa đã làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ các trường hợp cách ly tại nhà từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tiền. Bà Khánh đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Việc hỗ trợ tiền ăn cho người mắc COVID-19 (F0) điều trị tại nhà: Căn cứ Văn bản số 11578/UBND-VHXH ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021, trong đó giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, thẩm định các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương, doanh nghiệp; trong đó, lưu ý việc sửa đổi, bổ sung các đối tượng được quy định tại Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, bao gồm: Chính sách hỗ trợ F0 điều trị tại nhà và F1 cách ly y tế tại nhà, bổ sung đối tượng được hỗ trợ là người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế (F1).

Tuy nhiên, vào ngày 6/1/2022, tại Hội nghị tổng kết ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (gồm có lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo UBND cùng lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của 15 huyện, thị xã, thành phố tham dự), lãnh đạo UBND tỉnh đã phát biểu: Theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Long An, sẽ không hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà.

Đến ngày 10/1/2022, UBND tỉnh Long An có Công văn số 150/UBND-VHXH về việc thực hiện chi hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0 điều trị tại nhà thực hiện chi hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

Chính vì vậy, hiện tại UBND các xã, phường đã tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho F0, F1 tại nhà, chỉ thực hiện việc hỗ trợ 1.000.000 đồng/người cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0 điều trị tại nhà.

Trường hợp của bà Phạm Hồ Ngân Khánh, cán bộ chuyên môn có liên hệ trực tiếp với bà Ngân Khánh, hiện nay nhà nước chỉ hỗ trợ trẻ em dưới 16 tuổi; người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên (sinh năm 1941 trở về trước) và hỗ trợ cho đối tượng người khuyết tật còn ngoài đối tượng khác không được hỗ trợ. Theo ý kiến của bà Phạm Hồ Ngân Khánh hỗ trợ cho 3 đối tượng trên là hợp lý.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/long-an-tra-loi-ve-viec-dieu-chinh-chinh-sach-ho-tro-f0-f1-102220615093948094.htm

Ý kiến bạn đọc (0)