Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Mianma
Cập nhật Thứ năm, 16 / 04 / 2021 09:51 AM
  • Tên chính thức: Liên bang Mianma (Myanmar)
  • Thủ đô : Nay Pyi Taw, là thủ đô hành chính, từ tháng 1/2006
  • Quốc khánh: 4 tháng 1 (1948)
  • Diện tích: 676,578 km2
  • Dân số: 57 triệu
  • Ngôn ngữ: Miến Điện và một số tiếng dân tộc thiểu số.
  • Đơn vị tiền tệ: kyats (MMK); 1 US dollar = 1,3 Kyats
  • Thể chế: Mi-an-ma theo thể chế Liên bang với 7 bang và 7 Khu hành chính (tương đương bang). Đứng đầu Chính phủ là: Thủ tướng
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo