Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Miễn lệ phí môn bài, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp

Thứ ba, 10-03-2020 | 10:49:00 AM GMT+7 Bản in
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Trong đó, nghị định mới này đã miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và hợp tác xã nông nghiệp.
 
 

Ý kiến bạn đọc (0)