Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Môi trường đầu tư kinh doanh Bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh.

Thứ sáu, 25-06-2020 | 08:40:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Môi trường đầu tư kinh doanh Bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Công văn: 0826/ PTM - KHTH, Ngày: 12/06/2020

Nội dung kiến nghị:


Đơn vị phản hồi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)