Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Mua bán đất mà không đăng ký biến động, bị xử phạt thế nào?

Thứ bẩy, 18-01-2020 | 15:18:00 PM GMT+7 Bản in
Bạn đọc có địa chỉ maitrangx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi mới mua một thửa đất. Do bận công việc nên vợ chồng tôi chưa đăng ký biến động đất đai. Vợ chồng tôi có bị xử phạt không?

Luật gia Đặng Thị Nụ - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:                    
Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

4. Việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp vi phạm hành chính xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành chính và phải thực hiện biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (nếu khi xử phạt hành vi chuyển quyền buộc bên nhận chuyển quyền phải trả lại đất cho bên chuyển quyền) theo quy định. Bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả còn lại đối với từng trường hợp vi phạm theo quy định;

b) Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với cả hai bên chuyển đổi quyền sử dụng đất. Trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với bên nhận chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì xử phạt vi phạm hành chính đối với người sử dụng đất đã cho thuê, đã thế chấp.

Như vậy, vợ chồng bạn là bên nhận chuyển quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động đất đai thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo ĐẶNG NỤ(Báo lao động)

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/mua-ban-dat-ma-khong-dang-ky-bien-dong-bi-xu-phat-the-nao-778280.ldo

 

Ý kiến bạn đọc (0)